T.C.
HOPA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
ESAS NO : 2023/199 Esas
Davacı PAŞA KARAİBRAHİMOĞLU aleyhine mahkememizde açılan Maddi Hasarlı Trafik Kazası davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
DAVALILAR RAKHSH LOGISTIC LLC ile RAJABALİ KHOSHROUSAROUKOLAE(Yabancı Kimlik No:Y46500228)'nın uyap sisteminde ve yapılan araştırmalar neticesinde dekayıtlı mernis adreslerine ulaşılamadığı,
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31maddeleri gereğince davalı kişinin, İlan edilenHopa Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/199 Esas sayılı dosyası ile Maddi Hasarlı Trafik Kazasına yönelik dava dilekçesi ve tensip zaptınınişbu ilanen tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02054889