İ    L    A    N

 MURGUL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Murgul Belediye Başkanlığına ait 6 adet bağımsız işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/c-45. maddeleri gereği, Açık Teklif Alma Usulü ile 06/09/2023 Çarşamba günü saat:14.00’ da Belediye encümen toplantı salonunda İhale Komisyonu (encümen)  huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

S.No

İlçe

Ada

Parsel

Bulunduğu Kat

Bağımsız Bölüm

Yüzölçümü (m2)

Cinsi

MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ

 (KDV DAHİL) TL

Geçici Teminat Miktarı (TL)

Şartname

Bedeli

İhale Saati

1

Murgul

204

8

Zemin Kat -1. Kat

1

163,16

İşyeri

2.200.000,-TL

66.000,- TL

1000,- TL

14:00

2

Murgul

204

8

Zemin Kat

2

75,05

İşyeri

1.100.000,- TL

33.000,- TL

1000,- TL

14:10

3

Murgul

204

8

Zemin Kat

3

75,05

İşyeri

1.100.000,- TL

33.000,- TL

1000,-TL

14:20

4

Murgul

204

8

1. Kat

9

75,53

İşyeri

1.100.000,- TL

33.000,- TL

1000,-TL

14:30

5

Murgul

204

8

1. Kat

10

75,53

İşyeri

1.100.000,- TL

33.000,- TL

1000,-TL

14:40

6

Murgul

204

8

1. Kat

11

85,80

İşyeri

1.250.000,- TL

37.500,- TL

1000,-TL

14:50

2. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI.

İhaleye Katılmak İsteyenlerin;

a) T.C. Vatandaşı olması,

b) Reşit olması (asgari 18 yaşını doldurmuş olması),

c) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinin 1/a-b bentlerinde belirtilen görevlerde olmaması,

d) Belediyemize herhangi bir (Kira, Su, ÇTV, vb.) borcunun bulunmaması,

e) “Geçici Teminat” tutarını ihale günü saat:14:00’ a kadar yatırmaları,

f) Özel kişi ise İkametgah adresini, şirket adına katılacak ise; yetkili olduğuna dair Şirket Yönetim Kurul Karar belgesini ve noter tarafından tasdikli imza sirkülü belgesini ibraz etmeleri şarttır.

g) Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge,

h)Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

Kapalı zarf içerisinde ihale günü saat 14:00 ‘ a kadar İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığında teslim etmeleri zorunludur.

3. Posta ile yapılacak müracaatlarda, meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz

İlanen duyurulur.

#ilangovtr Basın No ILN01878984