Yapılan açıklamada Artvin Çoruh Üniversitesi, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL Projesi kapsamında, Wiley yayınevine ait elektronik dergilere 2018 yılından bu yana erişim sağladıklarını Bir erişim (Read) anlaşması olan mevcut 2022-2024 Wiley anlaşması, 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku & Yayımla” (Read &Publish) modeline dönüştürüldüğünü belirtti. açıklamada bilimsel dergi yayıncılığında yeni bir model olarak gelişen ve dünyada gittikçe yaygınlaşan ulusal düzeydeki ilk “Oku ve Yayımla” (Read &Publish) anlaşması TÜBİTAK ULAKBİM tarafından imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi

Yapılan açıklama şu şekilde;

Bildiğiniz üzere, TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL Projesi kapsamında, Wiley yayınevine ait elektronik dergilere 2018 yılından bu yana erişim sağlamaktayız. Bir erişim (Read) anlaşması olan mevcut 2022-2024 Wiley anlaşması, 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku & Yayımla” (Read &Publish) modeline dönüştürülmüştür.

Bu çerçevede, bilimsel dergi yayıncılığında yeni bir model olarak gelişen ve dünyada gittikçe yaygınlaşan ulusal düzeydeki ilk “Oku ve Yayımla” (Read &Publish) anlaşması TÜBİTAK ULAKBİM tarafından imzalanmıştır. Wiley Yayınevi ile 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde Şubat 2023 tarihinde imzalanan bu anlaşma ile:

Ulusal düzeydeki ilk “Oku ve Yayımla” anlaşması olan söz konusu Wiley Açık Erişim (AE) Anlaşması kapsamında, Türkiye’deki bütün üniversiteler, Wiley yayınevinin yaklaşık 1367 e-dergisine erişim sağlamaya devam edecektir.

Bununla birlikte, EKUAL Üyesi kurumların yazarlarının, Web of Science (WOS)’da yer alan, Q1 ve Q2 Grubu WileyHibrit ve Wiley Gold Dergilerinde (Hindawi hariç) “ResearchArticle”, “ReviewArticle”, “Data Article” ve “RapidPublicaition” türündeki yayınları AE desteği kapsamında olacaktır. 

EKUAL Üyesi Kurum araştırmacılarınca, kapsam içindeki Wiley dergilerine gönderilmiş ve kabul edilmiş yayınları, yazarın istemesi halinde, Makale İşlem Ücreti (APC) ödenmeden, “Açık Erişim”li yayımlanması mümkün olacaktır.

Anlaşma, ülkemizin bilimsel yayınlarının görünürlüğünü ve etkisini artıracaktır. Anlaşma kapsamındaki yıllık açık erişim kotalarıyla Türkiye’den Wiley dergilerinde yapılan yayınların yarıdan fazlasının açık erişimli olması sağlanacaktır.

Söz konusu dergilerde makalesi kabul edilen yazarın yayını, yazarın istemesi halinde, “ilk gelen sıraya girer” kuralına uygun olarak sıraya girecek ve halihazırda kotada AE makale yayımlatma hakkı bulunması durumunda, makalenin AE yayımlanması için ULAKBİM tarafından onay verilecektir. AE makale yayımlama desteği yapılacak dergi listesi ilişiktedir ve ayrıca EKUAL Web sayfasından da duyurulacaktır.

AE desteği verilecek yayınlarla ilgili olarak;

Depremden etkilenen çocuklar için anlamlı etkinlik Depremden etkilenen çocuklar için anlamlı etkinlik

Hibrit dergilerdeki yayınların 01 Ocak 2023 ve sonrası kabul edilmiş olması yeterlidir, altın açık erişim dergilerde ise 01 Ocak 2023 ve sonrasında gönderilmiş ve kabul edilmiş olmalıdır. 

Yukarıda bahsedilen dergi grubu ve yayın türünde olan ve kotada AE makale yayımlatma hakkı olması halinde AE desteği sağlanacak yayının, yazarlarından birinin EKUAL Üyesi kurum çalışanı olması ve yayındaki ismi altında üye kurum adının geçmesi yeterlidir. 

Kurumlarınızdaki araştırmacılar, makalelerini AE olarak yayımlatmak istemeleri durumunda, Wiley’e makale başvurusu yaparken, başvuru formlarına kurumsal epostalarını kaydetmeleri AE onay süreçlerinin sorunsuz işlemesi açısında önemlidir.   Ayrıca, ilişikte  Kütüphaneciler/Yazarlar için AE eğitim programı bulunmaktadır.