‘Osmanlıdan Günümüze Artvin'de İslami Yaşantı’ Paneli Artvin Çoruh Üniversitesinde Düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesinde "Osmanlıdan Günümüze Artvin'de İslami Yaşantı" temalı panel düzenlendi. Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen panele Emekli Öğretim Üyesi ve İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Süleyman Uludağ konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılış konuşmasını Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin gerçekleştirdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin konuşmasında; "Nitelikli, kaliteli, samimi ve devletine ve milletine hizmet eden kaliteli insan yetiştirmek önemlidir. Devletler ve medeniyetler kaliteli insan unsuru ile kurulur ve yükselir. Bu toplumun dürüst ve bilgili insanların samimi hizmetine ihtiyacı vardır.  Güçlü medeniyetlerin temelinde gelenek ve geleneğe sahip çıkma düşüncesi vardır. Devletler de iki temel üzerinde güçlü olur. Birincisi askeri, diğeri ise ilmi güçtür. Her millet kendi dinamiklerine sahiptir. Bizler de kendi değer ve dinamiklerimize güvenip sahip çıkarak gelişme kat edebilir ve hedeflediğimiz kalkınma hamlelerini gerçekleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

Panelde Prof. Dr. Süleyman Uludağ; Kafkasya'da İslam kültür ve medeniyetinin temelleri ile Acara bölgesinde İslam mirasları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

93 Harbi olarak bilinen 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşının sadece siyasi bakımdan değil aynı zamanda kültür ve inanç sistemi açısından da bölgeyi etkilediğine dikkat çeken Prof. Dr. Uludağ, sonrasında yapılan anlaşma ile Elviye-i Selâse olarak adlandırılan Ardahan, Batum ve Kars vilayetlerinin Ruslara bırakıldığını ve bu bölgeden Anadolu'ya göçlerin başladığını ifade etti.  O tarihlerde Acara bölgesindeki Müslüman Gürcülerin de Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleştiğini dile getiren Prof. Dr. Uludağ, "1985 yılında Gorbaçov iktidarı döneminde Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkiler yeni bir boyut kazanmıştır. Ancak Rusya, 1921 Kars Antlaşmasının iki maddesini ihlal etmiştir. Acara ve Batum'dan Anadolu'ya göçen halkın Batum Limanını serbest kullanımına yönelik hükmü yerine getirilmemiş, aynı zamanda bölgede yaşayan vatandaşların inanç hürriyetine müdahil olmama hükmünü taşıyan bir diğer madde de ihlal edilmiştir. Acara bölgesindeki Müslüman Gürcülerin Hristiyanlaştırılması noktasında misyoner faaliyetleri yoğunluk kazanmıştır. Ayrıca şu bilinmelidir ki; Acara Gürcüleri dinlerini yaşama isteği ve iradesine sahiptir.

Son 30 yıl içerisinde Acara bölgesinden gelen ve ülkemizde Tıp, Tarih, İlahiyat gibi çeşitli alanlarda eğitim alan öğrencilerin sayısı artmaktadır. Bu öğrencilerin eğitim hayatlarında desteklenmesi de önemlidir. Bizler akademik kariyer hedefi taşıyan bu öğrencilere destek vermek için gayret etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

 

Konuşmaların ardından hediye ve plaket takdimi gerçekleştirildi. Programa Üniversite Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atakan Öztürk, Artvin Müftüsü Mesut Harmancı, Üniversite Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ardıç ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş ile üniversite personeli katıldı.

 

Ayla ALKAN