Halk Eğitimi Merkezi Deniz için el ele Halk Eğitimi Merkezi Deniz için el ele

Bozuk orman sahaları ve Doğal afetlerden zarar gören Ardanuç, Arhavi, Şavşat ve Yusufeli Orman İşletme Müdürlükleri sahalarında çalışmaları devam eden tensil sahalarının teknik denetim ve değerlendirilmeleri yapılarak fidan dikimine hazırlanıyor. 

29e732bc-85f9-4200-9e1e-0df77d0e496c
Bölge Müdürlüğü 2023 yılı programı içerisinde 110 Ha. Tabii Tensil, 410 Ha. Suni Tensil olmak üzere 520 Ha. alanda, Tabii Tensil için tohum döküm zamanından önce, Suni Tensil için ise sonbahar dikim zamanına kadar arazinin yapısına göre elle veya makine ile işlenerek fidan dikimi gerçekleştirilecektir. 
Ormanların sürdürülebilirliği ve geleceği açısından yüksek öneme sahip olan çalışmalar, Orman Bölge Müdürlüğünce teknik denetim ve takibi yapılarak, orman varlığının korunması ve çoğaltılması yönündeki çalışmalar devam ediyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü

e5a5e407-7476-4e74-80eb-6a5327f243eb