Bakanlık, çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesi ile arz talep dengesini gözeten, verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması ile çiftçilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik programlar yürütüyor.

Söz konusu programlar kapsamında, tarım teknolojileri ve bilgi sistemleri alanında çalışmalar yapılıyor. Buna göre, modern makine kullanımını özendirecek, ortak makine kullanımını yaygınlaştıracak ve üretim planlamasına katkı sağlayacak yapay zeka uygulamalarının geliştirilmesi planlanıyor. Bu sayede, üretim planlaması ve uygulamasında yapay zeka ve coğrafi görüntüleme sistemlerinden faydalanılacak teknolojik çalışmalar kız kazanacak.

Stratejik ürünlerde arz açığını kapatmaya yönelik sözleşmeli üretim gibi modeller ile planlama ve kontrol faaliyetlerinde yapay zeka ve uydu görüntüleme sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Yapay zeka ile üretim alanları kontrol altına alınacak

Planlı, dirençli ve gelişime açık bir tarım sektörü oluşturmak için tarımda yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması da hedefleniyor.

Bu çerçevede, güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği gerçekleştirmeye, tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamaya, yerli gen kaynaklarını korumaya, yeni çeşit ve alternatif mücadele metotlarını geliştirmeye yönelik araştırma faaliyetlerine devam ediliyor.

Yapay zeka uygulamalarıyla, bitkisel ürünlerin üretim alanının ve üretim miktarının artırılmasına, bitkisel ürünlerde fiyat değişimlerinin kontrol altına alınmasına katkı sağlanacak.

Akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasında da yapay zekadan faydalanılıyor. Tarım sektöründe, yapay zeka yanında, ürün doğrulama, rekolte tahmini, coğrafi bilgi sistemleri ve algoritma gibi teknolojik gelişmelerin kullanımıyla akıllı tarım uygulamalarının daha yaygın hale getirilmesi amaçlanıyor.

Orman yangınlarına müdahalede yapay zeka etkin kullanılıyor

Bakanlık, orman alanlarında da yapay zeka kullanımının artışına yönelik çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, yapay zeka ile çalışan akıllı kuleler geliştirildi. Bu kuleler, 7 gün 24 saat bulundukları sahayı tarıyor ve sensörlerine takılan ısı farklılıklarını anında merkeze bildiriyor.

Türkiye'nin Uzay Ajandası Japonya'nın Yakın Takibinde Türkiye'nin Uzay Ajandası Japonya'nın Yakın Takibinde

Orman yangınlarına müdahalede etkin role sahip Karar Destek Sistemi de yapay zeka ile yönetiliyor.

Sistemde merkezdeki tüm bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapay zeka marifetiyle yapılıyor. Karar Destek Sistemi, Türkiye genelindeki orman ve arazilerin yapısı, ekiplerin konumu ile meteorolojik verileri bünyesinde anlık işliyor. Ekipleri olay anında bilgilendiren sistem, yönlendirilecek ekiplerin sayısı, yönleri, su takviyesi yapacakları yerler ve gerekli ekipmanlar konularında uyarıda bulunuyor.

Yangında ekiplere sinyal gönderen sistem, navigasyon konumu paylaşıyor ve olayla ilgili bilgilendirme yapıyor. Sistemle, ortaya çıkabilecek her olumsuzlukta yeterli ve gerekli hava ve kara araçlarının söz konusu bölgeye intikali yapay zekayla sağlanıyor. Sistemle, insan hatası ortadan kalkacağı için yangına müdahale süresi kısalıyor.

AA

Kaynak: aa