Örnek No:54*
T.C.
ŞAVŞAT
İCRA DAİRESİ

2023/21 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/21 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Makaralar halinde kullanılmamış, enerji nakil hatlarında kullanılan çelik özlü alüminyum iletkenler oldukları, Yapılan incelemede; 3 Makara PIGEON, 2 Makara RAVEN ve 10 Makara SWALLOW cinsiçelik özlü alüminyum iletkenler oldukları belirlenmiştir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
462.253,94 9
Adet
Taşınır 9 Adet KABLO SWALLOW; 518 + 522 + 516 + 518 + 518 + 518 + 520 + 514 + 522 = 4.666 Kg
73.742,02 2
Adet
Taşınır 2 Adet KABLO RAVEN; 285 + 496 = 781 Kg
138.042,78 3
Adet
Taşınır 3 Adet KABLO PIGEON; 498 + 497 + 498 = 1.493 Kg

Toplam ve Güncel Bedel674.138,74 TL x 1,648039 = 1.111.006,98 TL Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 - 14:19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:19
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 14:19
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:19
#ilangovtr Basın No ILN02012341