Örnek No:55*
T.C.
ARTVİN
İCRA DAİRESİ

2022/1783 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1783 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Artvin İli Ardanuç İlçesine bağlı Çakıllar Köyü Karsul mevkiinde bulunan ve tapuda " Kargir bir katlı ev ahşap samanlık ve tarla" vasfında kayıtlı olan taşınmazın keşif esansında halihazırda üzerinde bir adettek katlı mesken yapısının mevcut olduğu, yığma olarak inşa edilen yapının keşif tarihi itibari ile içerisinde ikamet edildiği, dış sıva ve boyasının kısmen yapılmış olduğu, ahşap çatı ve sac çatı örgüsü mevcut kapı pencere gibi doğramalarının ahşap olduğu tespit edilmiştir. Yapının yüz ölçümünün 83,80m2 olduğu belirlenmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tebliğine göre 3.sınıf A grubu yapılara girmektedir. Arta kalan kısımlarında kışlık ot ihtiyacını karşılamak üzere yetiştiricilik yapıldığı, ancak taşınmazın sebze yetiştiriciliğine uygun nitelikler taşıdığı, taşınmazın genel eğiminin %13-15 olduğu tespit edilmiştir. Toprak tekstürü killli-kumlu, toprak strüktürü iyi, sığ, derinlikte (30-35cm) ve organik maddece orta seviyededir. Parselde yapılan incelemede, taşlılık,tuzluluk,asitlilik vb. gibi tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyecek unsurların olmadığı gözlenmiştir. Satışa konu parselin rakımı ortalama 1383m olup, taşınmaz 4083,49m2 yüzölçümüne sahiptir. Taşınmazın değeri 540.549,93TL olarak tespit edilmiştir.
Adresi : Artvin İli Ardanuç İlçesiArdanuç / ARTVİN
Yüzölçümü : 4.083,49 m2
İmar Durumu : Kaydındaki gibidir.
Kıymeti : 540.549,93 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2024 - 10:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:21
#ilangovtr Basın No ILN02027047