İLAN
T.C. HOPA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2021/214 Esas
Davacı TürkiyeElektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü vekili tarafından DavalılarSait Baytöre, Nedime Baytöre, Fatma Beytöre ve Nilöfer Baytöre vd. aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Davalılar 27922136136 Sait Baytöre, 27913136428 Nedime Baytöre, 27904136710 Fatma Baytöre, 27907136656 Nilüfer Baytöre'ye Mahkememizce dava dilekçesi, duruşmagünü ve tensip zaptı adresiniz tespit edilemediğinden tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davalılar tebligat yerine geçmek üzere Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, dava konusu Hopa, Sugören mah. 132 ada 27 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davaları açabilecekleri Husumeti TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilebileceği dava dilekçesine, tensip zaptına karşı cevaplarınızı, itirazlarınızı, davacı sayısı kadar suretleri ile mahkemeye ibraz etmeniz,Durusma Günü: 18/09/2024 günü saat: 10:40'ta duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunu'nun 28. maddesi gereği ilan ilanen tebliğ olunur.30/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02042285