Arhavi Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapılan Temmuz ayı meclis toplantısı Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim başkanlığında saat 14.00’da gerçekleşti.
GES Projesi Kapsamında Belediye Başkanına Yetki Verilmesi
Gündem maddeleri arasında yer alan Ardanuç İlçesi Naldöken Köyünde bulunan hazineye ait 104 ada 4 parsel no'lu 871.058.29 m2 yüzölçümlü taşınmazın GES projesi kapsamında Arhavi Belediye Başkanlığına bedelsiz olarak tahsis ve devri için yetki kararı alınması görüşüldü.
Belediye meclis üyelerinin oy birliği ile GES Projesi kapsamında Belediye Başkanı Turgay Ataselim’e yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

ADD’den, Bakan Yusuf Tekin’e Suç Duyurusu ADD’den, Bakan Yusuf Tekin’e Suç Duyurusu

727 F4674 A473 4006 9366 D A A A A B E78 E42
İmar Komisyonuna Havale Edilen Konular
Diğer gündem maddeleri arasında yer alan Haziran ayında imar komisyonuna havale edilen konular görüşüldü.
Musazade Mahallesi 821 ada, 12 nolu parselde otel alanında plan değişikliği talebi otopark gösterilmesi şartı imar komisyonu tarafından kabul edilerek meclis üyelerinin oy çokluğu ile onaylandı.
A. Hacılar Mahallesi 609 ada, 3 nolu parselde nazım ve uygulama imar planı talebinin, imar komisyonun çalışmalarının devam etmesiyle bir sonraki aya ertelendi.
Cumhuriyet Mahallesi 236 ada, 140 nolu parselde istenen plan değişikliği meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.
İmar Dilekçelerinin Görüşülmesi
Meclis toplantısının son gündem maddeleri arasında yer alan imar ile ilgili dilekçelerin görüşülmesi ve imar komisyonuna havale edilmesi  ile meclis toplantısı dilek ve temenniler eşliğinde sona erdi.

Editör: AYŞE ÖZDER