İTÜ Mikrobiyal Ekoloji Grup Başkanlığını da yapan İnce, Rusya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığınca finanse edilen, Tümen Devlet Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen TerrArctic Mega Hibe Projesi'nin bilimsel direktörü ve araştırma lideri oldu.

Bu kapsamda, 60 kişilik bir ekiple Kuzey Kutup Bölgesi'nde zarar gören arazilerin restorasyonu için çalışmaya başlayacak İnce ve Rus ekibi, bölgedeki hem doğal hem de insan faaliyetleri sonucunda bozulan sahaların iyileştirilmesine ve sürdürülebilir arazi kullanımını sağlamaya yönelik saha araştırması yapacak.

İnce, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin son 40 yılda daha yoğun şekilde hissedildiğini, dünya ortalama sıcaklığının yaklaşık 1,5 derece artığını, atmosferdeki karbondioksit miktarının 400 ppm seviyesine ulaştığını belirterek, bunun ekosistemi bozmaya başladığını söyledi.

Kuzey Kutup Bölgesi'nin iklim değişikliğinden etkilendiğini vurgulayan İnce, buradaki olası bozulmaların başta gıda ve su güvenliği ile sürdürülebilir arazi kullanımı açısından önemli olduğunu aktardı.

Acil eylem planı oluşturulacak

İnce, Rusya'nın da sorumluluk alanında aksiyon alarak ihtiyaç duyulan bilimsel ve mühendislik çalışmalarını başlattığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Rusya Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı şahsımı böyle bir stratejik projede bilimsel direktör ve lider araştırmacı olarak davet etti. Projeyle Kuzey Kutup Bölgesi'nde doğal ve insan kaynaklı ekolojik ve çevresel sorunların bilimsel esaslar çerçevesinde, güncel inovatif mühendislik çözümleriyle sonuç odaklı, yani sürdürülebilir arazi kullanım planlarının oluşturulması, kısa, orta ve uzun vadeli yapılacak tüm bilimsel çalışmalar, iyileştirmeler ve mühendislik hizmetleri de dahil önümüzdeki yıllarda uygulanabilecek acil eylem planının oluşturulması sağlanacaktır."

Prof. Dr. İnce, Kuzey Kutup Bölgesi'nde toprağın kalitesinin nispeten bozuk olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Toprağın kalitesinin bozukluğu canlıların geleceğini tehdit ediyor. Projeyle Kuzey Kutup Bölgesi'nin bozulmuş sahalarının ıslahı ve arazi kullanım planlarının yeniden şekillenmesi amaçlanıyor. Sürdürülebilir arazi kullanım planı oluşturacağız. Laboratuvar çalışmalarını takiben pilot bölge çalışmalarına geçeceğiz. Toprağın kalitesini artıracak biyoıslah çalışmalarını yapacağız. Böylece, Rusya'da kirlenmiş ve vasfını kısmen ya da tamamen kaybetmiş sahaların rehabilitasyonu için pratik, ekonomik ve geniş sahalara uygulanabilir mühendislik çözümlerini geliştireceğiz. Tanımlanacak çözümlere ait idari, teknik ve mühendislik çalışmaların yürütülmesiyle Kuzey Kutup Bölgesi'nin, dolayısıyla dünyamızın gelecek kuşaklara güvenli olarak bırakılması sağlanacak. Bu çalışmaların diğer bir önemli çıktısının da gıda ve su güvenliği sağlanırken salgınlardan uzak daha sağlıklı bir dünyaya kavuşmamız olacaktır."

Bilimsel ve Sanatsal Çalışmalar Sergilendi Bilimsel ve Sanatsal Çalışmalar Sergilendi

Bölgeye ilk ziyaret mayısta gerçekleşti

Kuzey Kutup Bölgesi TerrArctic Mega Hibe Projesi kapsamında bölgeye ilk ziyaretini 12-31 Mayıs tarihlerinde Tümen Devlet Üniversitesindeki meslektaşlarıyla yaptıklarını vurgulayan Prof. Dr. İnce, projenin tüm dünya için önemli olduğunu kaydetti.

Projeye Türk bilim insanlarını da davet edeceğini aktararak, kendisini tebrik eden İTÜ Rektörü İsmail Koyuncu'nun idari ve teknik gerekli görevlendirme onayını hemen vererek, İTÜ'nün böyle önemli projeye dahil olmasını sağladığını anlattı.

Kaynak: aa