Traktör ile sele arasında sıkışan yaşlı adam öldü Traktör ile sele arasında sıkışan yaşlı adam öldü

Giresun'da veteriner hekimler, şiddete tepki amacıyla bir araya geldi.

Giresun Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ülfet Çakır, Atatürk Meydanı'nda kentte görev yapan veteriner hekimlerin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında, veteriner hekimliğin insan yaşamının her alanında yer alan bir meslek grubu olduğunu söyledi.

Geniş sorumluluk alanına sahip veteriner hekimlerin ülkenin en ücra köşesinden kent merkezine kadar her yerde hizmet verdiğini belirten Çakır, şiddetten uzak, kendilerini güven içerisinde hissettikleri çalışma ortamı yaratacak kanuni bir düzenleme istediklerini vurguladı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve 56 Veteriner Hekim Odasının şiddete karşı basın açıklamasını okuyan Giresun Veteriner Hekimleri Genel Sekreteri Emre Altunkaynak ise mesleklerini yaparken karşı karşıya kaldıkları ve artık tahammül edilemez noktaya gelen şiddeti kamuoyuyla paylaşmak ve yetkililere seslerini duyurmak için toplandıklarını belirtti.

Veteriner hekimlik mesleğinin toplum sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre sağlığı açısından yaygın etkileri olabilecek risklerin bertaraf edilmesinde en büyük bariyer olduğunun altını çizen Altunkaynak, bu nedenle veteriner hekimliğin stratejik konumda olduğunu aktardı.

Altunkaynak, veteriner hekimlere uygulanan şiddetin aynı zamanda toplumun sağlık hakkına uygulanan bir şiddet olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü veteriner hekime yapılan şiddet, sağlıksız gıda, pahalı et ve süt, çocuklarımızda hayvansal protein eksikliği, kuduz, brusella, tüberküloz, şarbon, Kırım Kongo kanamalı ateşi ve benzeri gibi hayvanlardan insanlara geçebilen hastalıklar olarak halkımıza geri dönmektedir. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere sesleniyoruz; dünyayı bekleyen pandemiler, gıda krizi ve iklim krizi gibi sorunlar başta olmak üzere risklerin bertaraf edilmesi, ülkemizin bu süreçleri en az zararla atlatması için alınacak tedbirlerin en başında, bu görevleri yapan veteriner hekimlerin can güvenliğinin ve iş güvencesi ile birlikte kamuda veteriner hekimlik otoritesinin güçlendirilmesi ve özlük haklarının iade edilmesi bulunmaktadır."

Yaptıkları hizmetlerle kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimlerin "Sağlıkta Şiddet Yasası" kapsamına alınmasını isteyen Altunkaynak, "Şiddeti oluşturan unsurları ortadan kaldırılmalı, şiddet tavizsiz cezalandırılmalı, kanunlar ve bilimsel gerçekler önünde sağlık çalışanı olan veteriner hekimlere hakları iade edilmelidir." ifadelerini kullandı.

AA