Deriner Barajı’nda Yaban Keçileri Görüntülendi Deriner Barajı’nda Yaban Keçileri Görüntülendi

İŞKUR Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında, Artvin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Toplum Yararına Programı kapsamında 19 kişilik personel alımı yapılacağı bilgisi paylaşıldı.
Paylaşılan ilanda başvuru şekli ile ilgili olarak; TYP Başvuruları, İŞKUR'dan yüz yüze, İŞKUR e-şube, E DEVLET veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden online yapılacağı aktarıldı.
Yapılan paylaşımda detaylarla ilgili şu ifadelere yer verildi:
“Ardanuç (1 Erkek, 4 Kadın ) 
Murgul (1 Erkek,2 Kadın) 
Şavşat  (1 Erkek,1 Kadın ) 
Artvin Merkez (1 Erkek, 7 Kadın ) 
Hopa (1 Kadın )
KONTENJAN : Toplam 19 Kişi 
Başvuru Tarihi : 01.07.2024 – 05.07.2024 tarihleri arasında (5 gün)
Seçim Yöntemi :Liste Yöntemi 
Seçim Yeri : Artvin Merkez
Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati : 10.07.2024 tarihinde Artvin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne  Asıl Listesi gönderilecektir. Artvin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce kontrol işlemleri 12.07.2024 tarihine kadar bitirilecektir.
Seçim Bitiş Tarihi ve Saati : 12.07.2024
TYP Başlangıç Tarihi : 16.07.2024
TYP Bitiş Tarihi : 31.12.2024
TYP Süresi : 166 gün (Fiili Gün)
GENEL ŞARTLAR, ÖZEL ŞARTLAR  VE YÜKLENİCİ KURUMLARIN UYGULAYACAĞI İŞLEMLER :
GENEL ŞARTLAR
TYP’ye başvuracak katılımcıların: 
a) Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları;
b) En az 18 yaşını tamamlamış olmaları; 
c) Emekli olmamak ve malul aylığı almamak,
d) Öğrenci olmamak (Açık Lise ve Açık Öğretim Öğrencileri hariç)
TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.
Özel politika gerektiren aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. TYP’ye yapılan başvurular arasından Birinci Liste adaylarının tamamı için işlem yapılmadan İkinci Liste adayları değerlendirmeye alınmayacaktır. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dahil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır. Kadınlar, 35 yaş üstü bireyler, Engelliler, Eski hükümlüler, Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.
ÖZEL ŞARTLAR  VE YÜKLENİCİ KURUMLARIN UYGULAYACAĞI İŞLEMLER :
a.TYP’ye başvurduğu ve başlayacağı tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmekte olan ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılan kişiler TYP’ye katılamaz. Aynı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine istinaden çalışan sigortalılar yönünden belge türlerini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.
b.İş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.
c.Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir. Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır.
d.AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde (2024 yılı için asgari ücret 1.5 katı : 25.503,000 TL.) söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz 
e.Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Bu durum sistem tarafından kontrol edilecek ve uyarı mesajı gönderilecektir.
f.Programa başvuracak katılımcıların adli sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir. Başvuracak adayların seçilmesi durumunda adli sicil kayıtlarının kontrolünden, mani engelinin olmamasına ilişkin yapılacak gerekli bilgi ve belge kontrolünden yüklenici kurum sorumludur.
g.TYP Başvuruları, İŞKUR’dan yüz yüze, İŞKUR e-şube, E DEVLET veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden online yapılacaktır.
h.27.09.2017 tarihinden itibaren Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir (270 Gün). TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla altı aydır ve sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer.
i. Başvuru yapan kişiler Yüklenici kurum olan Artvin İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün son 1 yılda kuruluşunda veya yan kuruluşunda çalışanı olmayacaktır. Bu husus çalıştıracak kişilerin yüklenici kurum tarafından TYP başlangıç tarihinden geriye 1 yıllık SGK Hizmet Dökümü alınarak idare olan Artvin Çalışma İş Kurumuna gönderilecektir.
ı.Düzenlenecek programlara alınacak katılımcı kişi sayısı ve katılımcılarda aranan şartlar, katılımcıların yapacağı işlemleri içeren Katılımcı Duyurusu Yüklenici Kurumlarca, Vatandaşların görebileceği ve okuyabileceği ilan panolarına asılması ve Yüklenici Kurum internet sitelerinde duyurulması sağlanacaktır. Gönderilen duyurunun TYP den yararlandırılacak ilçelerde ilan edilerek duyurulmasının sağlanması yüklenici kurumun sorumluluğundadır.”
İŞKUR 'Artvin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'

Editör: Editör Masası