Artvin Milli Eğitim Müdürlüğü Toplum Yararına Program Kapsamında 380 Kişilik Personel Alım İlanı yayımlandı.

Başvuru Şekli :TYP Başvuruları, İŞKUR'dan yüzyüze,İŞKUR e-şube, E DEVLET veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden online yapılacaktır.

Ardanuç MEB (21 Kişi)

Arhavi MEB (45 Kişi)

Borçka MEB(50 Kişi)

Kemalpaşa MEB (17 Kişi)

Murgul MEB (17 Kişi)

Hopa MEB (56 Kişi)

Şavşat MEB (24 Kişi)

Yusufeli MEB (50 Kişi)

Öğrencilere Profesyonel Gelişim Fırsatı Sunuyor Öğrencilere Profesyonel Gelişim Fırsatı Sunuyor

Artvin Merkez (100 Kişi)

Kontenjan :Toplam 380 Kişi

Başvuru Tarihi : 24.08.2023 – 28.08.2023 tarihleri arasında (5 gün)

Seçim Yöntemi :Liste Yöntemi

Seçim Yeri : Artvin Merkez

Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati : 29.08.2023

Seçim Bitiş Tarihi ve Saati : 29.08.2023 tarihinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru listeleri gönderilecektir. İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince seçim işlemi 07.09.2023 tarihine kadar bitirilecektir.

TYP Başlangıç Tarihi : 11.09.2023

TYP Bitiş Tarihi : 10.06.2024

TYP Süresi : 270 gün (Fiili Gün)

GENEL ŞARTLAR, ÖZEL ŞARTLAR VE YÜKLENİCİ KURUMLARIN UYGULAYACAĞI İŞLEMLER :

GENEL ŞARTLAR

TYP’ye başvuracak katılımcıların:

a) Kurumun o yöredeki İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine kayıtlı işsiz durumunda olmaları;

b) En az 18 yaşını tamamlamış olmaları;

c) Emekli olmamak ve malul aylığı almamak,

d) Öğrenci olmamak (Açık Lise ve Açık Öğretim Öğrencileri hariç)

TYP’ye katılımcı seçiminde aşağıdaki gruplara öncelik verilecektir.

Özel politika gerektiren aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. TYP’ye yapılan başvurular arasından Birinci Liste adaylarının tamamı için işlem yapılmadan İkinci Liste adayları değerlendirmeye alınmayacaktır. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dahil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar.

ÖZEL ŞARTLAR VE YÜKLENİCİ KURUMLARIN UYGULAYACAĞI İŞLEMLER :

TYP’ye başvurduğu ve başlayacağı tarihte kişinin Kuruma kayıtlı olmasını ve SGK sistemi üzerinden yapılacak sorgulamasında, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmekte olan ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olan veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılan kişiler TYP’ye katılamaz. Aynı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında hizmet akdine istinaden çalışan sigortalılar yönünden belge türlerini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir.

İş akdi askıda olan mevsimlik işçiler TYP’ye katılamazlar.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (ADNKS) oturan kişilerden şartları sağlayan herkes başvuru yapabilecek, ancak bir kişi katılımcı olarak belirlenecektir. Seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde aynı adreste oturan kişilerden birden fazla kişinin isminin olması halinde; başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınacaktır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılacaktır.

AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde (2023 yılı için asgari ücret 1.5 katı : 17.103,495 TL.) söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz

Bir kişi aynı gün başvuruları başlayan TYP’lerden yalnızca birisine müracaat edebilecektir. Bu durum sistem tarafından kontrol edilecek ve uyarı mesajı gönderilecektir.

Programa başvuracak katılımcıların adli sicil kaydının bulunmaması gerekmektedir. Başvuracak adayların seçilmesi durumunda adli sicil kayıtlarının kontrolünden, mani engelinin olmamasına ilişkin yapılacak gerekli bilgi ve belge kontrolünden yüklenici kurum sorumludur.

TYP Başvuruları, İŞKUR’dan yüz yüze, İŞKUR e-şube, E DEVLET veya ALO-170 iletişim hattı üzerinden online yapılacaktır.

27.09.2017 tarihinden itibaren Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir (270 Gün). TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla altı aydır ve sözleşmede belirlenen sürenin tamamlanmasıyla sona erer.

Düzenlenecek programlara alınacak katılımcı kişi sayısı ve katılımcılarda aranan şartlar, katılımcıların yapacağı işlemleri içeren Katılımcı Duyurusu Yüklenici Kurumlarca, Vatandaşların görebileceği ve okuyabileceği ilan panolarına asılması ve Yüklenici Kurum internet sitelerinde duyurulması sağlanacaktır. Gönderilen duyurunun TYP den yararlandırılacak ilçelerde ilan edilerek duyurulmasının sağlanması yüklenici kurumun sorumluluğundadır.

İŞKUR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Editör: Editör Masası