Belediye Meclisi'nin 7 Eylül 2023 ve 7 Aralık 2023 tarihlerinde aldığı kararlar yeniden değerlendirilerek güncellendi. Bu güncellemeler, Artvin Belediyesi ve mücavir alan sınırları dahilinde faaliyet gösterecek zincir marketlerin açılış ve işletme süreçlerini yakından ilgilendiriyor.

Artvin Belediyesi'nin aldığı kararlar, yerel esnafı koruma amacını taşıyor. Zincir marketlerin açılış ve işletme süreçlerinde daha sıkı denetim ve düzenlemeler getirilirken, yerel esnafın rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Belediye, bu düzenlemelerle şehirdeki ticari faaliyetlerin düzenlenmesi ve şehir yaşam kalitesinin artırılması için önemli adımlar atıyor.

Artvin Belediyesi’nde aldığı kararlar da zincir marketlerin işletme açılış ruhsatı süreçlerinde belediyenin İmar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüklerinden bir görevli, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası ve Artvin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nden yetkili birer kişi olmak üzere toplam 7 kişilik bir heyet oluşturulacak.

Whatsapp Görsel 2024 06 07 Saat 10.48.35 Eed2838BBu heyet, zincir marketlerin şehirdeki ihtiyaçlarını, çevre kirliliği ve rahatsızlığına sebep olup olmayacağını, şehir trafiği açısından sakıncalarını değerlendirerek karar alacak ve Belediye Başkanlığı'na tavsiye niteliğinde görüş bildirecek. Bu heyetin en az beş kişi ile toplanarak salt çoğunlukla karar alması zorunlu olacak.

Apartman Maliklerinden Muvafakat

Apartman altında veya üstünde faaliyet gösterecek zincir marketler için, apartman maliklerinden (mülk sahibi, tapu sahibi) en az %51 oranında muvafakat alınması şartı devam ettirildi. Muvafakat beyanları ve imzalarının, apartman yönetimi veya zincir marketi kiraya veren mülk sahibi huzurunda alınarak tasdik edilmesi gerekecek.

Çevre ve Ulaşım Düzenlemeleri

Belediye, zincir marketlerin kavşaklara ve trafiğin yoğun olduğu yollara en az 50 metre mesafe olması gerekliliğini kaldırdı. Ancak, zincir marketlerin giriş ve çıkış olmak üzere iki kapısı olması şartı aynen korunuyor. Ayrıca, zincir marketlerin iş yerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması, muhafazası ve çevreyi kirletmemek için gerekli önlemleri alması zorunlu hale getirildi.

Whatsapp Görsel 2024 06 07 Saat 10.49.45 E3Ab8A54Otopark Düzenlemeleri

Güney Azerbaycan'dan Pedal Pedal Artvin'e Güney Azerbaycan'dan Pedal Pedal Artvin'e

Zincir marketlerin, satış alanlarının en az yarısı kadar apartman sakinlerine tahsis edilmiş olan otopark dışında, otopark yeri göstermek ve bu yerin markete ait olduğunu belirten tabela asmak zorunluluğu getirildi. Bu düzenleme, bina ruhsat aşamasında otopark şartını sağlayan başvurular dışında yapılmış olan zincir marketler için geçerli olacak

Diğer önemli maddeler şu şekilde;

“Zincir marketlerde çocuk emzirme odalarının bulundurulması zorunluluğu kaldırıldı.

Zincir marketlerin satış ve stok kapasitelerine göre yeterli depo alanı bulundurma şartı iptal edildi.

Zincir marketlerde gıda ürünleri ile diğer ürünlerin farklı raf ve tezgahlarda satışa sunulma zorunluluğu kaldırıldı.

Zincir marketlerde soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı soğutma tertibatlı dolap veya tezgah bulundurma zorunluluğu korundu.

Asgari 100.000 ortaklı çok ortaklı kooperatiflerin yüzde 100 sermayesi ile kurulmuş ve 500 metrekareye kadar satış alanı olan zincir marketler için belirtilen ücretlerin 1/4 oranında tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesi zorunluluğu kaldırıldı.”

Editör: ALİ ERAY ÇELİK