ÇEDES  (Çevreme duyarlıyım değerlerime sahip çıkıyorum) Projesi kapsamında,  okullara manevi danışman olarak görevlendirilen imam, vaiz ve din hizmetleri uzmanları MEB okullarındaki öğrencilere değerler eğitimi vermek adı altında görevlendiriliyor. Eğitim-Sen Artvin Şubesi bu proje sayesinde eğitim kurumları siyasal iktidar marifetiyle cemaat ve tarikatların kuşatması altında olduğunu söylüyor.

Eğitim Sen Artvin Şubesi 22 Şubat Perşembe günü saat 17.00’de düzenlediği basın açıklamasında ÇEDES projesi hakkında “Dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğiz.” Söyleminin bir ürünüdür. Asıl amaçları tarikat ve cemaatlerin çeşitli isimlerdeki projeler yoluyla öğrencilerimize ulaşması laiklik ve bilim karşıtı bir kültür yaratmak,  siyasi hegemonya oluşturmaktır” dedi.

MEB’e bağlı okullarda davetler üzerine derslere imamların ve vaizlerin katılmaya başladığını belirte Eğitim-Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş “Bu tür uygulamalar öğretmenlik mesleğini yok saymak, Milli Eğitim Bakanlığı’nı boşa çıkarmaktır. Sokaklarda hilafet ve şeriat çağrıları gün geçtikçe çoğalmakta, Tarikat liderleri fetvalar yayınlayarak siyasi iktidarın sözcüleri gibi bir dil ve kültür oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Whatsapp Görsel 2024 02 22 Saat 17.59.16 10737Ae8Gümüş, Borçka’da bir ortaokul müdürü 7. Sınıf öğrencilerinde “Ahlaki bozulma” olduğunu tespit edip hiçbir yetkisi ve özelliği olmadığı halde okula davet ettiği imama öğrencilerle sohbet etme, ders yapma fırsatı verdiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı;

“Okul idaresinin ve öğretmenlerin çözemediği hangi “Ahlaki bozukluğu” davet ettiğiniz imamlar çözecektir. Bu yaptığınız anayasal ve idari suçtur. Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim-Öğretim ve danışmanlık anlamında yeterince kadrosu ve tecrübesi vardır. Eğitim kurumlarımızın bazı siyasal tercihlerden ötürü kullanılması son derece tehlikelidir ve geleceğimiz için tehdittir.

MEB tarikat ve cemaatler ile gösterdiği gayreti, çocuklarımıza bir öğün sıcak yemek sağlama konusunda göstermelidir. Okullar bilim yuvasıdır. Tarikat ve cemaatlerin faaliyet alanı değildir ve olmayacaktır da.

Borçka ilçemizde yaşanan bu durumun “münferit” bir olay olmadığını ve devamının da olabileceğini görebiliyoruz.

Önümüzdeki süreçte bu ve benzeri durumların da takipçisi olacağımızın kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz.

Cumhuriyetin kurucu iradesine ve Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretlerin bilinçli bir şekilde çoğaltıldığı, şeriatın tartışmaya açıldığı böylesi vahim bir tabloda biz öğretmenlerin görevi çocuklarımızı laik ve bilimsel eğitim düşmanı tarikat ve cemaatlerden uzak tutmaktır.

“Öğretmen Atama Sayılarını Önümüzdeki Hafta İçerisinde Açıklayacağız” “Öğretmen Atama Sayılarını Önümüzdeki Hafta İçerisinde Açıklayacağız”

Yetkililere ve halkımıza sesleniyoruz:

“Bu tablo karanlık bir tablodur. Gelecek adına ümit vermeyen bir tablodur. Cumhuriyetimizin 100. Yılında yüzleşmemiz gereken acı gerçeği budur.”

Yaşasın Laik Bilimsel ve Kamusal Eğitim mücadelemiz.”

Ali Eray ÇELİK

Editör: ALİ ERAY ÇELİK