"Çocuklarımızı AKP'nin Karanlığına Teslim Etmeyeceğiz" "Çocuklarımızı AKP'nin Karanlığına Teslim Etmeyeceğiz"

Tüm Emeklilerin Sendikası Hopa, Borçka, Kemalpaşa ve Fındıklı ilçesi temsilcileri Fındıklı Meydanında yan yana gelerek “insanca yaşamak istiyoruz” dediler.
Emeklilere ve asgari ücretlilere verilmeyen zamlar için seslerini yükselttiklerini söyleyen temsilciler “emekli maaşlarına 15.000 TL seyyanen ilave artış yapılsın” diyerek açıklamada bulundular.
Fındıklı Meydanında Tüm Emeklilerin Sendikası’nın çağrısıyla bir araya gelen emekliler “İMF Politikalarına hayır” yazılı dövizlerle geldi.
Tüm Emeklilerin Sendikası Temsilcileri, memurlara verilen seyyanen artışın, memurların hak etttiğini bu artışın yasa gereği memur emeklilerine de verilmesi gerektiğini ifade ettiler. 
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon hesabının güvenilir olmadığını söyleyen temsilciler basın açıklamasında şu ifadelere yer verdiler; “2024 yılının ilk 6 aylık enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı! TÜİK'İN enflasyon
hesabının güvenilir olduğuna dair kamuoyunda hiç bir emare görünmüyor . Buna rağmen siyasi iktidar, şaibeli enflasyon hesabını baz alarak maaşları dizayn etmek istiyor. Bu hesaplar yıllardır gerçekliliğini yitirmiş, emeklileri ölüm sınırında yaşamaya mahkum etmiş, rasyonellikten uzak hesaplardır.
Bakanların açıklamalarına bakılırsa Temmuz ayında yapılacak maaşlardaki' kayıpların telafisi' düzenlemesi kök maaşlar üzerinden yapılacaktır. Bu durumda işçi ve bağkur
emeklilerinin çok büyük bir kısmının, ele geçen maaşlarında değişiklik olmayacaktır. Geri kalan emeklilerin bir bölümünde ise yüzde sıfır ile yüzde 25 aralığında değişik oranlarda, bir kısım kayıpların telafisi olacaktır. Memur emeklilerinin maaşlarında ise; açıklamalara bakılırsa yüzde 20 dolayındaki artış,
kayıpların telafisini karşılamaktan çok uzaktır. Özetle; hali hazırda iktidarın maaş artışı dediği şey, zam veya maaş artışı değil, eriyen maaşların 2024 Ocak'ta ki, yani 6 ay önceki alım gücüne erişmesi düzenlemesidir. Bu düzmece artış ile o bile mümkün gözükmüyor.
Emeklilerin kayıpları ilk 6 aylık TÜİK
enflasyon hesabı ile karşılanamayacağı gibi, gelecek 6 ay kayıplarımız daha da
fazla olacaktır. Şimdiden iktidar bir çok kaleme zam yapmaya başladı. Enerjiye en çok ihtiyaç duyulan bu mevsimde, elektriğe
yüzde 38 zam yapıldı bile. 1 Temmuz'dan geçerli denerek, ilk 6 ay için düşük
enflasyon hesabı oyununu, göz göre göre kurnazca sergilemekten çekinmediler. Aklımızla oyun oynuyorlar. Emeklileri, asgari ücretle çalışanları, yani emeğiyle, alın teriyle çalışanları aç bırakarak tasarruf yapılamaz.
Bizler bırakın tasarruf yapmayı, açlıktan ölmemek için direniyoruz. Tasarruf
yapılacaksa bu ülkenin kaynaklarına çökenlerin muslukları kesilsin. Bedel ödenecekse , ülkeyi bu duruma getirenler bedel ödesin. Emeklilerin, emekçilerin yaşam boyu ödedikleri bedel yetti de, arttı da. Neresinden bakılırsa
bakılsın, emeklilere, asgari ücretle çalışanlara yaşam hakkı tanımayan bu anlayışı, bu köle düzenini, bu sadaka sistemini asla kabul etmiyoruz. Yıllardır emeklilere ulusal büyümeden pay verilmiyor. Bu bile emeklilerin
maaşlarında toplamda çok büyük oranda düşüşe neden olmuştur. Memurlara verilen seyyanen artışı, memurlar fazlasıyla hak etmiştir. Bu artışın yasa gereği memur
emeklilerine de verilmesi gerekirken, yasa arkadan dolanılarak bu artış memur
emeklilerine verilmemiştir. Aynı hak emekliler içinde hayatidir. Seyyanen artışın
emeklilere de yapılması zorunludur. Acil olarak bütün emeklilerin maaşlarına 15 000 liralık seyyanen artış yapılmalıdır.
Tekrar ediyoruz. Kısa vadede emeklilerin maaşlarına Temmuz'da kayıplarımızın
telafisi ve gelecek 6 aylık hissedilen enflasyon oranı ve refah payına ilaveten 15 000 liralık seyyanen artış yapılmalıdır.
Uzun vadede ise 2008'de uygulamaya sokulan yasa kaldırılmalı, maaş güncelleme katsayısı ve maaş bağlama oranı yeniden düzenlenmelidir. Bu düzenlemede en düşük emekli maaşı, en düşük memur
maaşına eşitlenerek yapılandırılmalıdır.
Acil olarak sağlığa erişim kolaylaştırılmalı ve sağlıkta ücret ödemeleri kaldırılmalıdır. Bugün
kimi ameliyatlarının yapılması için yüz binlerce lira ödeme istendiği bir ortam
korkutucudur. Sendikalaşmamız engellenmektedir. Kurduğumuz sendikalar iktidarın siyasi kararlarıyla kapatılmaktadır. Artık keyfiyata son verilmelidir. Demokratik bir
hak olan sendika kurma özgürlüğümüz tanınmalıdır. Bu konuda TBMM'Nİ göreve
çağırıyoruz. Uluslararası sözleşmelere uyun iç hukukta gerekli düzenleme yapılmalıdır.
İktidar, Temmuz’da asgari ücreti arttırmayacağını söylüyor. Umuyoruz bu
çılgınlıktan vaz geçilir. Yoksulluk sınırının beşte biri kadar bir ücretle insan çalıştırılamaz. İktidarın Mehmet Şimşek eliyle
hayata geçirmeye çalıştığı vahşi kapitalizm yeni bir köleci düzendir. Çalışanların da bunu kabul etmemesi gerekir. Zira bu düşük maaşlar, emekli olunduğunda halihazırda 10
bin lira maaş alan emeklilerin kaderine ortak olmaktır. İktidarı uyarıyoruz! 22 yıldır sömürdüğünüz, yandaş derneklere, cemaatlere, tarikatlara, yandaş şirket
ve müteahhitlere aktardığınız ülke kaynaklarının bedelini biz emeklilere, asgari
ücretlilere, emekçilere yüklemenize bütün gücümüzle itiraz edeceğiz. Krizi yaratanlar bedelini ödesin. İnsanca yaşam için
demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasilerin seçimden seçime
rüşvet aracı olmadığını, demokrasilerin bir yaşam biçimi olduğunun dersini vereceğiz.
Yaşasın insanca yaşam mücadelemiz.
Yaşasın Tüm Emeklilerin Sendikası.”

Ef617360 5664 4Bc1 Bb2C 98A91D707112

Editör: AYŞE ÖZDER