İl Genel Meclisi birinci dönem, dördüncü toplantı son birleşimi bugün İl Genel Meclisi Toplantı salonunda yapıldı.

il genel meclisi temmuz

Yoklamanın ardından gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda hafta boyunca görüşülen konular şunlar oldu:

Elif Naz’dan Şehit Babasına Duygusal Mektup Elif Naz’dan Şehit Babasına Duygusal Mektup

“5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi hükümleri uyarınca yeniden görüşülmesi talep edilen, mülkiyeti Artvin İl Özel İdaresine ait Şavşat ilçesi, Yeniköy Mahalle’sinde bulunan tapuda 113 ada ve 12 nolu parselde kayıtlı ‘betonarme 7 katlı bina ve arsa’ niteliğindeki taşınmazın, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satışının yapılması.

Artvin ili Hopa ilçesine bağlı Esenkıyı köyü sınırları içerisinde tapuda 103 ada ve 84 nolu parsel üzerinde yapımı planlanan ‘otel alanı’ projesine ait hazırlanan uygulama imar planı ile nazım imar planının, 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili imar ve bayındırlık komisyonu raporunun görüşülmesi.

Artvin ili Arhavi ilçesine bağlı Derecik Köyü sınırları içerisinde tapuda 248 ada ve 1 nolu parsel üzerinde yapımı planlanan ‘otel alanı’ projesine ait hazırlanan uygulama imar planı ile nazım imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren ART-TUR Turizm Ticaret Anonim Şirketi tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına sunulan kurumsal dönüşüm ve sürdürülebilirlik programı kapsamında hazırlanan ‘ART-TUR Firma Teşhis ve Gelişim Yol Haritası’ isimli proje kabul edilmiş olduğundan hibe alınabilmesi için teminat mektubu verilmesi.

Mülkiyeti Artvin İl Özel İdaresine ait Kemalpaşa ilçesi Uzunyalı Mahallesi ile Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya Köyünde bulunan toplam 15 kalemde yazılı taşınmazların, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satışının görüşülmesi.

il genel meclisi temmuz

İl Genel Meclisimizin 04.06.2024 tarih ve 78 sayılı kararı ile onaylanan, Artvin ili Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi Köyü sınırları içerisinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yapımı planlanan ‘rezerv yapı alanı’ projesine askı süresi içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

Artvin ili Merkez ilçesine bağlı Seyitler Köyü sınırları içerisinde tapuda 181 ada ve 32 nolu parsel üzerinde yapımı planlanan ‘konut alanı’ projesine ait hazırlanan uygulama imar planı ile nazım imar planının, 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

Artvin ili Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale Köyü sınırları içerisinde Yusufeli ilçesi yeni yerleşim alanında içme ve kullanma suyunun arıtılması amacıyla yapımı planlanan ‘içme suyu tesisleri alanı (depolama, arıtma, terfi merkezi)’ projesine ait hazırlanan uygulama imar planı ile nazım imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

 Artvin ili Arhavi ilçesine bağlı Şenköy Köyü sınırları içerisinde tapuda 113 ada ve 5 nolu parsel üzerinde yapımı planlanan ‘pansiyon alanı’ projesine ait hazırlanan uygulama imar planı ile nazım imar planının, 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

il genel meclisi temmuz

İlimiz Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp Köyü’nde İl Özel İdaresince işletilen küçük otopark sahası içerisinde Hanife Yazıcı tarafından ücreti mukabilinde araç parkı ve aynı araçta ticari işlemlerini yürütme talebinin görüşülmesi.”

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis 1 aylık tatile girdi.

Sonraki meclis toplantısı 2 Eylül Pazartesi olarak belirlendi.

Editör: HİKMET BAŞAR