İl Genel Meclisi birinci dönem ikinci toplantı beşinci birleşimi İl Genel Meclisi Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Yoklama ile başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Ormancılara Kenevir Tanıma Eğitimi Verildi Ormancılara Kenevir Tanıma Eğitimi Verildi

il genel meclisi mayıs

Gündem maddeleri arasında yer alan, “İlimiz özel idaresinin 2023 yılına ait gelir ve gider kesin hesap cetvellerinin, 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 47. maddesi hükümleri uyarınca tasdiki ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.” oylamayla kabul edildi.

Artvin ili Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı Köyü sınırları içerisinde Fevzi Yaşar tarafından yapımı planlanan ‘otel alanı’ projesine ait hazırlanan uygulama imar planı ile nazım imar planının, 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili imar ve bayındırlık komisyonu raporunun görüşülmesi.” sonrası medde oylanarak kabul edildi.

“İlimiz merkez ilçesi Şehitlik Köyü mevkiinde DSİ Bölge Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan depo-2 saha içerisinde 83 bin 737 metre karelik alanda bulunan yaklaşık 1 milyon 155 bin metreküplük hafriyat malzemenin 10 yıl içerisinde sahadan kaldırılması şartıyla ihalesi için yapılan teklifin sözleşme hükümlerinden kaynaklı tereddüt oluştuğundan gündeme alınmaması.” maddesi ise oylanarak gündemden kaldırıldı.

“Mülkiyeti Artvin İl Özel İdaresine ait Artvin ili Murgul ilçesi Göktaş Mahallesinde bulunan taşınmaz İl Genel Meclisimizin 07.07.2023 tarih ve 95 sayılı kararı ile sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere Murgul Belediye Başkanlığı adına yapılan tahsisin iptal edilerek, 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi.” ise oy birliği ile reddedildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis üyeleri dilek ve temennilerini aktardı. 3 Haziran’da yeniden toplanacak olan meclisin Mayıs ayı görüşmeleri tamamlandı.

Editör: HİKMET BAŞAR