Eğitim Sen Artvin Yönetimi, TOOG üzerinden, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirdiği seçim propagandasına tepki gösterdi.

Türkiye’de seçim sürecinin başından itibaren devletin bütün imkânlarını seferber eden siyasi iktidarın, seçim propagandasını, bu propagandaya eğitim kurumlarını da dahil ederek sürdürdüğüni vurgulayan Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, “. Bugüne kadar okul binalarına pankart asma, öğrencilere internet paketi hediye dağıtma vb. gibi uygulamalar yaşanmıştır.İktidarın seçim propagandasında önemli bir yer tutan ve ‘yerli ve milli otomobil’ olarak sunulan TOGG çeşitli illerde okul okul gezdirilmeye başlanmıştır. TOGG üzerinden yürütülen seçim propagandasının okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri üzerinden yapılması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Eğitim Sen Okul (1)

Türkiye’deki bütün kamu kurumlarında oluğu gibi, eğitim kurumlarında da herhangi bir siyasal partinin ya da adayın lehinde ya da aleyhinde propaganda yapmanın yasak olduğunun altını çizen Gümüş, şu ifadelere yer verdi; “Yılladır ülke yönetiminde yasa ve hukuk tanımayanlar, adalet ve eşitlik kavramının içini boşaltanlar, okullarda öğrencilere yönelik siyasal propaganda yapmaktan geri durmamaktadır.

Okullar ve diğer eğitim kurumları, iktidarın siyasal ihtiyaçları doğrultusunda keyfi olarak seçim propagandası yapabileceği mekânlar değildir. Yıllardır eğitim sistemini ve eğitim kurumlarını adım adım siyasallaştıran, sendikal siyasal kadrolarını okul yönetimlerine taşıyarak eğitimde ciddi nitelik kaybına neden olanlar, okullarımızı ve öğrencilerimizi seçim hesaplarına alet eden tutumlarından derhal vazgeçmelidir”

Yıllardır genel kabul gören ‘okulda, camide ve kışlada siyaset yapılmamalı’ fikrinin, AKP iktidarı döneminde tamamen ortadan kaldırıldığı, okulların, camilerin ve kışlaların siyasi iktidarın kitleleri kutuplaştırma ve ayrıştırma siyasetinin ana propaganda mekânlar haline getirildiğini söyleyen Gümüş, “Eğitim kurumları başta olmak üzere, kamuya ait kurumlarda iktidar çizgisinde yaşanan yoğun siyasallaşma uygulamaları, toplumsal yapıya ciddi anlamda zarar vermektedir.Okullar başta olmak üzere, kamu kurumlarında siyasal propaganda yapılmasını yasaklayan hükümler eksiksiz olarak uygulanmalıdır. Hangi amaçla yapılırsa yapılsın, öğrencilerin siyasal istismarı anlamına gelecek her türlü tutum ve davranıştan derhal vazgeçilmelidir” dedi.

“Gezi direnişinin 10. Yıl dönümü! Birleşe birleşe kazanacağız!” “Gezi direnişinin 10. Yıl dönümü! Birleşe birleşe kazanacağız!”

Ali Eray ÇELİK