Şap hastalığının yayılmasının kontrol edilmesi ve şap mihrakların olduğu bölgelerde çalışmaların daha kontrollü yapılması amacı ile kısıtlama koyulmamış köy ve mahallerle ile birlikte Merkez, Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli İlçe geneline 19.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerine kısıtlama getirildi.

Şap hastalığıyla ilgili süreç devam etmekte olup hayvan yetiştiricileri ilaç, yem, mazot gibi yüksek maliyetlerin altından kalkamadıklarını ifade ediyor. Özellikle şap hastalığı konusunda herhangi bir yetkilinin bilgi paylaşımında bulunmadığı, bahar ayında bir aşılama yapıldığı hatta şap hastalığı olduğu içinde çoğu yerde aşılama yapılamadan dönüldüğü dile getiriliyor.

Hayvan yetiştiricileri hem şap hastalığı hem de bölgede oluşan kuraklık nedeniyle zararlarının telafisi adına yetkililerden özellikle mazot ve ilaç desteği talep ettiğini söyleyen Bayraktutan, Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:

Kimler Aday Adayı oldu? Kimler Aday Adayı oldu?

1-      Artvin ili genelinde Şap Hastalığının önlenmesi adına aldığınız tedbirler nelerdir?

2-      Artvin Merkez, Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli İlçe genelinde 19.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerine kısıtlama getirdiğinde kaç adet hayvanda hastalık tespit edilmiştir? Günümüz itibarıyla kaç adet hayvanda ilgili hastalık devam etmektedir?

3-      Artvin ili genelinde Şap Hastalığının önceden önlenmesi, tespit edilmesi, hastalık kapmış hayvanların izolasyonu ve şüpheli vakaların kontrol altına alınması, gerekli aşılamaların ve tedavilerin uygulanması aşamaları ne sıklıkla gerçekleşmektedir? 2023 yılı içerisinde ilgili uygulamaların ve denetimlerin yapıldığı tarihleri listeler misiniz?

4-      Yukarıda belirtilen nedenlerle maddi zarara uğrayan hayvan yetiştiricilerimizin talepleri doğrultusunda gerekli destekler Bakanlığınız tarafından ne zaman sağlanacaktır? Bir takvim açıklar mısınız?

Hikmet BAŞAR