AÇÜ Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi Yeşil Salondaki toplantıda, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finansa edilen IPARD Programı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya Artvin Vali Yardımcısı Abdullah Arslantürk, TKDK Ardahan İl Koordinatörü Engin Cengiz, AÇÜ Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Botaniği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Neşat Ulutaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Yunus Emre Aytekin, ARTSO Başkanı Seçkin Kurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Whatsapp Image 2024 05 17 At 15.08.23

Toplantıda TKDK Ardahan İl Koordinatörlüğü Proje Yönetim Birimi Amiri Ömer Karakaş, IPARD 3 programı yatırım ve hibe desteklemeleri hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.

2024 yılı içerisinde 4 proje başvurusu çağrısına çıkılmasının planlandığını söyleyen Karakaş, 6 yıllık IPARD 3 programına Avrupa Birliğinden 430 Milyon Avro, Türkiye’den ise 125 Milyon Avro olmak üzere toplamda 785.4 Milyon Avro hibe desteğinde bulunulacağını kaydetti.

Karakaş, gıda işleme ve pazarlama, bitkisel üretim, arıcılık, zanaatkarlık, katma değerli ürünler, kırsal turizm, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları, enerji, hayvansal üretim, açık alanda bitkisel üretim gibi alanlarda çağrıya çıkılacak olan programda inşaat işleri, makine ekipman, hizmet alımı, görünürlük harcamalarına yüzde 50 ile yüzde 75 oranında hibe desteği verileceğini söyledi.

Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunan Karakaş, süt hayvancılığı, besi hayvancılığı, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğu alanlarında hibe verildiğini aktardı.

Canlı hayvan işletmelerine ekipman desteği verdiklerini dile getiren Karakaş, “Süt hayvancılığı yapan 10-150 baş süt ineği, 5-50 baş süt veren manda, 75-800 baş süt veren koyun, 75-800 baş süt veren keçi kapasitesine sahip işletmelere ve besi hayvancılığı yapan 30-250 baş sığır, 10-50 baş manda, 75-500 baş koyun, 75-500 baş keçi kapasitesine sahip işletmelere yeni kurulumu veya modernizasyonuna 5 bin ile 750 bin avro harcamaya yüzde 60 ile yüzde 70 oranında hibe verilecek. Başvurularda Gerçek veya Tüzel kişi olmalıdır (Kamu Tüzel Kişileri hariç). 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olmalıdır. Başvuru aşamasında ÇKS veya HKS kaydı bulunmalıdır. Gecikmiş vergi veya SGK borçlusu olmamalıdır. Sabıka kaydı bulunmamalıdır (Belirli suçlardan). Kiralanmış mülk üzerinde yapılacak yatırımlar da uygundur (son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır). Mesleki yeterlilik kriterini sağlamalıdır; 3 yıllık mesleki deneyim İlgili alanda diploma uygunluk kriterleri arasında yer alıyor.” dedi.

Karakaş, başvurular hakkında önemli hususlar hakkında şunları söyledi:

“Yapı Ruhsatı/Bağlantı Anlaşması: Uygun ve uygun olmayan harcamalarında yapım işleri ve/veya yenilenebilir enerji harcama kalemleri içeren başvurularda bağlantı anlaşması ve/veya yapı ruhsatı başvuru paketinde bulunmayan başvurular teslim alınmayacaktır.

Kanatlı Eti Üretimi Sektörü: İlgili sektörde tüm alt sektörler için yalnızca mevcut, aktif ve kapasite artırımı yapmayan işletmeler destek kapsamında olacaktır. Sıralama kriteri puanı kapsamında ilgili alanda faaliyet gösteren tüm üretici örgütleri ile üretici örgütünün hakim ortak olduğu tüzel kişilikler puan alabiliyor iken, ilave hibe desteğinden yalnızca Başvuru Çağrı Rehberinde sektöre özel ortaklaşa yatırım yapabilecek üretici örgütü olarak belirtilenler faydalanabilecektir.  Bu kapsamda, üretici örgütlerinin yapacağı ortaklaşa yatırımlarda yüzde 70 yardım oranını alabilmeleri için: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan (Kuruluşu/denetimi Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluğunda olan) Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri bu tedbir kapsamında süt ve et sektörü için başvurabilir. 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre kurulan Damızlık Yetiştirici Birlikleri bu tedbir kapsamında süt, et ve yumurta sektörü için başvurabilir. Üretici örgütünün hakim ortak (yüzde 50’den fazla) olduğu tüzel kişilik başvurularında destek oranı yüzde 60 olarak uygulanacaktır.”

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasında desteklenen Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Kırmızı Et ve Et Ürünleri, Su Ürünlerinin İşlenmesi, Meyve Ve Sebze İşleme Depolama, Yumurta İşleme sektörleri hakkında bilgilendirme yapan Karakaş, “Başvuru sahibi Gerçek veya Tüzel kişi olmalıdır (Kamu Tüzel Kişileri hariç). 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olmalıdır. KOSGEB’e üye olmalıdır (Üretici örgütleri hariç). KOBİ sınırlarını aşmamalıdır (Mikro-Küçük-Orta Ölçek). Gecikmiş vergi veya SGK borçlusu olmamalıdır. Sabıka kaydı bulunmamalıdır (Belirli suçlardan). Yatırım yapılacak olan konuda, ilde kapasite fazlası olmamalıdır. Yatırım konusu ile ilgili olarak AB onaylı üçüncü ülke işletmesi olmamalıdır. Kiralanmış mülk üzerinde yapılacak yatırımlar da uygundur.” diye konuştu.

Futbolcular Alacaklarından Feragat Etti Futbolcular Alacaklarından Feragat Etti

Krakaş, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme projelerinde Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi için Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı, Mantar ve Misel, Fide – Fidan, Yem Bitkileri, Solucan Gübresi gibi sektörlerde 5 bin ile 500 bin avro harcamaya da yüzde 60 oranında hibe verileceğini söyledi.

Arıcılık ve Arı Ürünleri, Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler, Kırsal Turizm, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları ve Yenilenebilir Enerji sektörlerinde de 5 bin ile 500 bin arasındaki harcamaya yüzde 60 hibe desteği verileceğini aktaran Karakaş, başvuru uygunluk kriterlerini şu şekilde açıkladı: “Başvuru sahibi;  Gerçek veya Tüzel kişi olmalıdır (Kamu Tüzel Kişileri hariç). 18 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olmalıdır. Gecikmiş vergi veya SGK borçlusu olmamalıdır. Sabıka kaydı bulunmamalıdır (Belirli suçlardan). Başvuru Sahibi Gerçek Kişi ise; kırsal alanda ikamet etmelidir. Yatırımlar kırsal alan’da olmalıdır.  Başvuru sahibi Küçük ölçekli işletme sınırlarını aşmamalıdır (Zanaatkarlık ve katma değerli ürünler için Mikro Ölçek). Kiralanmış mülk üzerinde yapılacak yatırımlar da uygundur (son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren en az beş yılı kapsamalıdır).  Mesleki yeterlilik kriterini sağlamalıdır; 1 yıllık mesleki deneyim İlgili alanda diploma veya sertifikası bulunmalıdır.”

Editör: HİKMET BAŞAR