Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), tarafından uygulanan Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD III programı ikinci başvuru çağrı ilanı yayımlandı.

Desteklenecek Sektörler

IPARD 3 programı Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbirinden çıkılan çağrı ilanında; Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi, İşlenmesi ve Paketlenmesi, Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Paketlenmesi, Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler, Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Makine Parkları, Yenilenebilir Enerji Yatırımları sektörlerinde sunulacak projelerin yapım işleri, makine ekipman ile hizmet alımları ve görünürlük harcamalarına yönelik giderler desteklenecek.

Erdem ve Demir Sonsuzluğa Uğurlandı Erdem ve Demir Sonsuzluğa Uğurlandı

Başvuru Tarihleri

Artvin’de başvuruda bulunacak olan girişimcilerin 12 Temmuz’da TKDK İl İrtibat Ofisine giderek başvuru yapması gerekiyor.

İnternet üzerinden yapılacak olan proje başvuruları 16 Ağustos’ta saat 18.00’de tamamlanacak.

Başvuruların son teslim tarihinin ise 29 Ağustos saat 18.00 olduğu programda son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Önemli noktalar

“Açık alanda bitkisel üretim faaliyetleri için makine ekipman desteğine bu çağrıda başvuru yapılamayacaktır. Söz konusu yatırımlar için 2024 yılı içerisinde ayrı bir çağrıya çıkılacaktır.

Kuruma sunulan proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla birlikte; desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması, IPARD Programında yer alan kırsal alan tanımı, sıralama kriterleri ve eş finansman oranındaki değişiklikleri de içeren Program değişikliklerinin Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak onaylamasının ardından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu hususlardaki gelişmelere ilişkin TKDK tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Alınan başvuruların toplam destek tutarının çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.”

Editör: HİKMET BAŞAR