Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş, sendika olarak doçentlik başvuru şartlarına, Üst normlara aykırı olacak şekilde ağırlaştırıcı şartlar içeren, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı ve akademik özgürlüğü ihlal edecek nitelikteki şartları içeren YÖK kararının yürütmesinin durdurulması gerektiğini belirterek durdurulması ve iptali için dava açtıklarını söyledi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“9 Ağustos 2023 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı‘nın web sayfasından yapılan duyuru ile; Doçentlik Yönetmeliği’nin 3/1.madesinde yer alan “Doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen bilim/sanat alanlarında adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılır. Bilim/sanat alanlarındaki güncellemeler izleyen dönemde, doçentlik kriterlerindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır” hükmü gereğince Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 15.06.2023 tarih 10 sayılı oturumunda alınan 2023.0.183 sayılı karar kamuoyu ile paylaşılmıştır.

“Okul temsilcilerimizi göreve çağırıyoruz” “Okul temsilcilerimizi göreve çağırıyoruz”

Üst normlara aykırı olacak şekilde ağırlaştırıcı şartlar içeren, kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı ve akademik özgürlüğü ihlal edecek nitelikteki şartları içeren YÖK kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli dava Danıştay nezdinde açılmıştır.”

Ali Eray ÇELİK