Hopa Belediyesi, Meclis Toplantı salonunda Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Saat 16.00’da başlayan meclis toplantısı açılış ve yoklama ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.

D F62 C716 D1 C 4428 A D17 6225 E7 E10 C29

İmar Planlarında Alınan Kararlar

Hopa Belediyesi 01.02.2024 tarih ve 25 No’lu meclis kararı gereğince; Sundura Mahallesi 219-221-621-638 Adalar için hazırlanan İmar Planı değişikliğinin imar komisyon görüşü olarak ek süre talep etmesi meclis üyelerinin oy çokluğu ile karar verildi.

Ortahopa Mahallesi 643 Ada 4 Parsel imar planı değişikliği talebinin imar komisyonu tarafından “ emsal 1 iken emsal 2 olacak şekilde planlanması yönlendirilen talep emsal artışına göre sosyal ve teknik altyapı alanları mevcut plandan ayrılamadığından komisyon üyelerinin oy birliği ile uygun görülememiştir” kararı, belediye meclis üyelerine sunularak oy birliği ile kabul edildi.

Sundura Mahallesi 268 Ada 7-9-10 parsellerin imar planı değişikliği talebi, imar komisyonundan alınan görüş ile uygun görülemeyerek meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Sundura Mahallesi 280 Ada 1-2 ve Sundura Mahallesi 737 Ada 20 parsel No’lu taşınmazlar için hazırlanan imar planı değişikliğinin, imar komisyonu tarafından ek süre talep etmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Hız limiti 80 Hız limiti 80

İmar Komisyonuna Havale Edilen Maddeler

Gündem maddeleri arasında yer alan 5-6-7-8-9-10-11-12-13 maddelerin sırasıyla; Sundura Mahallesi 614 Ada 8 parsel imar planı değişikliği askı ilanına yapılan iğtirazıngörüşülmesi, M.Kuledibi Mahallesi 175 ada 16-17 parsel imar planı değişikliği askı ilanına yapılan itirazın görüşülmesi, M. Kuledibi Mahallesi 175 ada 15 parsel imar planı değişikliği askı ilanına yapılan itirazın görüşülmesi, M. KuledibiMahallesi 121 ada 2-6 parsel imar planı değişikliği askı ilanına yapılan itirazın görüşülmesi, Sundura Mahallesi 227 ada 40 parsel imar planı değişikliği askı ilanına yapılan itirazın görüşülmesi, Ortahopa Mahallesi 376 ada 12 parsel imar planı değişiklik talebi görüşülmesi, Ortahopa Mahallesi 399 ada 98 parsel imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi, Ortahopa Mahallesi 357 ada 8 parsel imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi, Sundura Mahallesi 608 ada 3-4 parsel imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi imar komisyonuna sevk edildi.

Editör: AYŞE ÖZDER