İl Genel Meclisi 5’inci dönem 3’üncü toplantı 5’inci birleşimi İl Genel Meclisi Toplantı salonunda üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demircioğlu'nun katıldığı toplantıda 2023 yılı denetim raporu okundu.

Milletvekili Çelik ile istişareler yapıldı Milletvekili Çelik ile istişareler yapıldı

Toplantı, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak'ın Meclis Üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmesi ve hediye vermesinin ardından sona erdi.

D S C 0204

2019-2024 döneminin son kararlarının alındığı toplantıda şu gündem maddeleri görüşüldü:

“İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanların kiralanabilmesi için, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/0. maddesi hükümleri uyarınca 2024 yılı ücret tarifelerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Artvin ili merkez ilçesine bağlı Salkımlı Köyü Silavur mevkiinde bulunan tapuda 176 ada ve 10 nolu parselde kayıtlı 315,75 metrekarelik kısmına, düzensiz göçmen ön kabul ve sevk merkezi yapılmak şartıyla, 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca Artvin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne tahsis edilmesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi.

Artvin ili Şavşat ilçesine bağlı Kocabey Köyü sınırları içerisinde Alibey Aydın tarafından yapımı planlanan "ticaret-turizm alanı" projesine ait hazırlanan uygulama imar planı ile nazım imar planının, 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili imar ve bayındırlık komisyonu raporunun görüşülmesi.

Artvin ili Kemalpaşa ilçesine bağlı Üçkardeş Köyü sınırları içerisinde Necati Kapçioğlu tarafından yapımı planlanan "otel alanı" projesine ait hazırlanan uygulama imar planı ile nazım imar planının, 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili imar ve bayındırlık komisyonu raporunun görüşülmesi.

5302 sayılı il özel idaresi kanununun 13. maddesi hükümleri uyarınca ilimiz İl Genel Meclisi Üyelerince verilen önerge ile ilgili su, altyapı ve kanalizasyon hizmetleri komisyonu raporunun görüşülmesi.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 18. ve 39. maddelerine istinaden hazırlanan İlimiz Özel İdaresinin 2023 yılına ait faaliyet raporunun görüşülmesi.

Artvin ili Yusufeli ilçesine bağlı İşhan Köyü yeni yerleşim yerine ait uygulama imar planı değişikliği ile nazım imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili imar ve bayındırlık komisyonu raporunun görüşülmesi.

Artvin ili Kemalpaşa ilçesine bağlı Sarp Köyü sınırları içerisinde yer alan "yol ve otopark" olarak planlanmış olan alanın "sarp gümrük alanı”na dahil edilmesi ile ilgili hazırlanan ilave uygulama imar planı değişikliği ile ilave nazım imar planı değişikliğinin, 5302 sayılı il özel idaresi kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması ile ilgili imar ve bayındırlık komisyonu raporunun görüşülmesi.

Artvin ili Şavşat ilçesine bağlı pınarlı köyü sınırları içerisinde Fevzi Yaşar tarafından yapımı planlanan "otel alanı projesine ait hazırlanan uygulama imar planı ile nazım imar planının, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/c. maddesi hükümleri uyarınca onaylanması.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17. maddesi hükümleri uyarınca denetim komisyonu tarafından düzenlenen 2023 yılına ait raporun okunarak meclisin bilgisine sunulması.”

Editör: HİKMET BAŞAR