Çaykur’un çay üreticilerine yıllarca kota ve kontenjan uygulamasını bu yıl uygulamıyor ve taban fiyatın altında çay alımı yapan özel sektörün bu yıl açıklanan 11.30 taban fiyatın altında çay alımı yapmamasını seçim dönemine bağlayan Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yaptığı açıklamada “seçim dönemleri dışında üreticileri kota ve kontenjan ile nasıl özel sektöre mahkum ederek taban fiyatın altında çay sattıkları unutmamak gerekir. Yıllarca üreticiler uygulanan kota ve kontenjan uygulamasının bugün uygulanmaması bu uygulamanın keyfi bir uygulama olduğunu gözler önüne sermektedir” ifadeleri kullanıldı.

Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;
“Kooperatifin fabrikası teknik anlamda alanında uzman kişilerce makina parkurunun bakımını gerçekleştirmiştir. Teknik anlamda fabrika üretime hazır.

Çay üreticilere kooperatife bakış açısı duyarlı olmakla beraber dönemsel ihtiyaçlardan kaynaklı teması değişmektedir. Çaykur'un kota kontenjan uygulandığında ve özel sektör taban fiyatın altında çay alımı gerçekleştirdiği süreçlerde kooperatifin önemi somut olarak açığa çıkmakta ve kooperatif ile kurula temaslar atmaktadır.

Kooperatif mevcut şartlarda 1’inci sürümde çay alımını pek mümkün görünmüyor. Peki bu şartlar nelerdir; 
Seçimlerden kaynaklı özel sektör devlet fiyatında çay alımı gerçekleştirmekte.
Çaykur seçiminden kaynaklı daha önce uyguladığı kota ve kontenjan uygulamasını bu sürümde gerçekleştirmiyor. 
İklim şartlarından kaynaklı son yıllarda çay rekoltesinde bir düşüş gerçekleşmekte. Bunun bir sebebi olarakta özel sektör stoklarını korumak adına taban fiyat altına inmemekte. Üreticiye sunduğu şartlarda taban fiyatı üzerinde bir seçenek sunmaktadır.

Hopa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi  3

Bu noktada aklımıza kooperatif neden peşin ödeme ile yaş çay alımı gerçekleştiremiyor sorusu gelebilir kooperatifin geçmiş dönemlerde yönetimlerce alınan yanlış kararlar neticesinde ortaya çıkan borç yükünü yapmış olduğu üretimden elde ettiği kar ile gerçekleştirdiği için bugun borçların yüzde 80-85’i ödenmiş olsada mevcut ekonomik durumu peşin ödeme yaparak cay almaya elverişli değildir. 

SON DAKİKA: CANKURTARAN TÜNELİ KAPANIYOR SON DAKİKA: CANKURTARAN TÜNELİ KAPANIYOR

Geçmiş dönemlerde kooperatif devlet taban fiyatı üzerinden vadeli ödemeler ile yaş çay alımı gerçekleştirmekteydi. Bugün gerek seçim yılı olması gerek iklim değişikliğinin sebeplerinden birisi olan rekolte düşüklüğünden kaynaklı Çaykur kota ve kontenjan uygulamamakta. Özel sektörde taban fiyatı üzerinden alım gerçekleştirmekte. Ülkemizin içinde bulunduğu şartları göz önüne alırsak üreticiler kendileri için en kısa vadede en iyi fiyat üzerinden çaylarını satmaktadır. Tüm bu koşullar içerisinde kooperatifin ve kooperatifçiliğin bu topraklarda ihtiyaç olduğunu savunmaya ve her zaman ihtiyaç olduğunu üreticilere aktarmaya devam ediyoruz. Seçim dönemlerinde kota ve kontenjan uygulamasını kaldıran özel sektöre seçim döneminde krediler veren ve taban fiyatın altında çay almamaları konusunda aba altından sopa gösterenlerin seçim dönemleri dışında üreticileri kota ve kontenjan ile nasıl özel sektöre mahkum ederek taban fiyatın altında çay sattıkları unutmamak gerekir. Yıllarca üreticiler uygulanan kota ve kontenjan uygulamasının bugün uygulanmaması bu uygulamanın keyfi bir uygulama olduğunu gözler önüne sermektedir.”

Ali Eray ÇELİK