Öğrencilere Profesyonel Gelişim Fırsatı Sunuyor Öğrencilere Profesyonel Gelişim Fırsatı Sunuyor

İl Genel Meclisi birinci dönem dördüncü toplantı birinci birleşimi İl Genel Meclisi Toplantı salonunda yapıldı.

Yoklama ve saygı duruşunun ardından Hakan Makar başkanlığında gündem maddeleri görüşüldü.

Whatsapp Image 2024 07 01 At 12.02.12 (3)

Toplantıda bazı meclis üyelerince verilen önergede ilçe özel idarelerin yeniden açılması talep edildi.

Öneride şu ifadeleri yer aldı: “5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun İl Özel İdaresi Teşkilatı başlıklı 35. Maddesi hükümleri uyarınca ‘İlçelerde, Özel İdare işlerini yürütmek amacıyla Kaymakama bağlı İlçe Özel İdare teşkilatı oluşturulabilir.’ hükmü gereğince oluşturulan mevcut 8 tane İlçe Özel İdare Müdürlüğü İl Genel Meclisimizin 07.07.2022 tarih ve 88 sayılı kararıyla İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 17. maddesi gereğince İlçe Özel İdare Teşkilatlarının kapatılmasına karar verilmiştir. Ancak İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin kapatılması nedeniyle İl Özel İdaresinin sorumluluk alanındaki hizmetlere ulaşım noktasında zorluklar yaşadığı gözlenmektedir. Bu nedenle kapatılan İlçe Özel İdare Müdürlüklerinin ivedilikle açılmasını arz ederiz.”

Gündem maddeleri arasında yer alan “5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 15. maddesi hükümleri uyarınca yeniden görüşülmesi talep edilen, mülkiyeti Artvin İl Özel İdaresine ait Şavşat ilçesi, Yeniköy Mahallesinde bulunan tapuda 113 ada ve 12 nolu parselde kayıtlı "betonarme 7 katlı bina ve arsa" niteliğindeki taşınmazın, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10/f. maddesi hükümleri uyarınca satışının yapılması.” görüşülerek plan bütçe komisyonuna havale edildi.

Editör: HİKMET BAŞAR