Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde bazı sosyal medya platformlarında, Reklam Kurulu ve Kurul tarafından alınan kararlarla ilgili vatandaşların yanlış yönlendirildiği ifade edildi. Açıklamada, Reklam Kurulunun tüketicilerin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarının, reklamlar ve haksız ticari uygulamalar vasıtasıyla zedelenmesinin önüne geçmeyi amaçladığının altı çizildi.

Kurulun tüm paydaşların eşit temsil edildiği bir yapı olarak, iyi bir yönetişim örneği sergilediği vurgulanan açıklamada, "Reklam Kurulu, tüketiciler, ilgili kurum ve kuruluşlar veya rakip firmalar tarafından yapılan tüm başvuruları herhangi bir ayrım gözetilmeksizin incelemektedir. Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda mevzuata aykırılıkların tespit edilmesi durumunda, 6502 sayılı Kanun'da öngörülen durdurma cezası ve idari para cezası yaptırımları Kabahatler Kanunu'nda yer verilen 'işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulması' ilkesine uygun olarak birlikte veya ayrı ayrı uygulanmaktadır. Reklam Kurulu kararları idari yargı denetimine tabi olup, davaya konu edilen kararlar, yüzde 95’in üzerinde bir oranla mahkemelerce hukuka uygun bulunarak onanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Son Bir Haftada 28 Terörist Etkisiz Hale Getirildi Son Bir Haftada 28 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Son günlerde sosyal medyada yoğun olarak tartışılan bir ürün reklamı ve buna ilişkin alınan karara da işaret edilen açıklamada, "Kasıtlı biçimde sosyal medya paylaşımlarında detaylarına yer verilmediği görülen ve 11 Haziran tarihli 346 sayılı Reklam Kurulu toplantısında alınan Kurul kararında, söz konusu reklamdaki 'Gerçek atıştırmalık' ifadesinin Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Hakkında Kılavuz'un 35'inci maddesi hükmüne uygun olmadığı hususuna yer verilmiş ve kanunla belirlenen idari yaptırım kararı Reklam Kurulunda oy birliğiyle alınmıştır." bilgisi verildi.

"Reklamlar ayrım gözetilmeksizin takip ediliyor"

Açıklamada, bazı sosyal medya hesapları tarafından yönlendirildiği görülen yorumlarda dile getirilen, Kurul kararlarının objektif olmadığı ve taraflı karar alındığı hususunun gerçeği yansıtmadığı anlatıldı.

Söz konusu reklamda, reklam verenin savunucusu konumunda olduğu açıkça anlaşılan ve geçmişte ticari iş ilişkisi bulunan hesap sahibi kişi tarafından bugüne kadar Bakanlığa çok sayıda başvuru yapıldığı ve birçoğuna ilişkin yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hesap veya kişinin Reklam Kurulu tarafından haberdar edilmesine rağmen başvurularının sonucunu tüketicilerimiz ile aynı şekilde paylaşmadığı, bazı kararları tüketicileri yanlış yönlendirecek şekilde çarpıtarak paylaştığı görülmektedir. Ayrıca, söz konusu yorumlarda lehine karar verildiği iddia edilen firmayla ilgili olarak geçmişte Reklam Kurulu tarafından onlarca aleyhte karar alınmış ve idari para cezaları da dahil gerekli idari yaptırımlar uygulanmıştır. Bu gerçek de Reklam Kurulu kararlarının adil ve objektif olduğunu açıkça göstermektedir. Tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik menfaatlerinin en üst düzeyde korunması amacına yönelik olarak dijital mecralardan ürün ambalajlarına, pazaryerlerinden açık hava reklamlarına, her türlü mecrada yayımlanan reklam ve ilanlar ile ticari uygulama Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından yakından ve hassasiyetle ve herhangi bir ayrım gözetmeksizin takip edilmektedir."

Kaynak: aa