Belediye Başkanı Emrah Yılmaz başkanlığında gerçekleştiren toplantıda, Festivalde Gelir Ad Edilecek Kaynaklarla İlgili Tarifelerin Belirlenmesi, Park ve Bahçelerin Restorasyon ve Bakımı, Müfettiş Kemal UZUN Çocuk Konukevi Çocuk Hakları Merkezi’nin Çalışma Dönemlerinin Belirlenmesi ve Ücretlerinin Yeniden Güncellenmesi, Su Tarifelerinin Yeniden Ücretlendirilmesi, 65 Yaş Üstü, Şehit Yakınları ve Gazi Vatandaşlarımız için İndirimli Su Tarifesi Uygulanması konuları görüşüldü.
5 gündem maddesi görüşüldüğü toplantıda Ardanuç Belediyesince tertiplenen Çuruspil Yaylası Efkari Aşıklar Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali’nde, festival sahasında ticari faaliyette bulunmak isteyen vatandaşlara yer gösterilerek karşılığında ücret tarifesi belirlenmesine, tahsilatın peşin alınmasına, festival sahasına girişlerde araçlardan alınmakta olan giriş ücretlerinin kaldırılmasına meclisin oybirliği ile karar verildi.  
Park ve bahçelerin restorasyon ve bakımı ile ilgili hususun görüşülmesi konusuyla ilişkili olarak 2024-2025 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan restorasyon, bahçe, park bakım ve tamiri gibi işlerin gerçekleştirilmesi hususu görüşülerek ileri bir tarihte görüşülmek üzere ertelenmesine meclisin oy birliğiyle karar verildi.
Müfettiş Kemal Uzun Çocuk Konukevi Çocuk Hakları Merkezi’nin çalışma dönemlerinin belirlenmesi ve ücretlerinin yeniden güncellenmesi hususu görüşüldü.
Başkan Yılmaz, konu ile ilgili, “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine istinaden Belediyemizce yapılacak hizmetler karşılığında alınacak ücret tarifeleri güncellenerek Belediyemize ait Müfettiş Kemal Uzun Çocuk Konukevi Çocuk Hakları Merkezi’nin 2024 yılı yaz dönemi ücret tarifeleri Haziran-Temmuz-Ağustos yaz dönemi için belirtilmiş olduğu şekilde uygulanmasına meclisimizce oy birliği ile karar verildi.” dedi.
Su tarifelerinin yeniden ücretlendirilmesi hususunun görüşüldü. Yılmaz, “2464 Sayılı Belediye gelirleri kanununun 97. maddesi gereğince Belediyenin yapmış olduğu hizmetler karşılığı belirlenen tarife; Meskenler:  ÇTV+KDV dahil 1 ton su: 8 TL, Ticarethaneler: ÇTV+KDV dahil 1 ton su: 11 TL, inşaat suyu: ÇTV+KDV dahil 1 ton su: 11 TL, Kamu Kurum ve Kuruluşlar: KDV Dahil 1 ton su: 11 TL şeklinde uygulanmasına meclisimizce oy birliği ile karar verildi.” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, 65 yaş üstü, şehit yakınları ve gazi vatandaşlarımız için indirimli su tarifesi uygulanması hususunun görüşülmesi konusunda da, “İlçemiz merkezinde ikamet eden 65 yaş üstü vatandaşlarımıza indirim yapılmamasına,  Belediye Başkanlığımıza borcu olmayan, ikamet ettiği meskende aboneliği kendi adına olan, kiracı olanların oturdukları meskende kendi adına kiracı abonesi olan şehit yakınları ve Gazi vatandaşlarımızın durumlarını gösteren belgelerle birlikte şahsen belediyemize müracaat etmesi kaydıyla; ikamet ettiği meskenlerde 2024 Mali Yılı Belediye Tasdike tabi olan tarifeleri su ücret tarife cetvelinde belirlenen mesken su ücretlerinde 31.12.2024 tarihine kadar %50 indirim yapılmasına meclisimizce oy birliği ile karar verildi.” dedi.

ardanuç-1

Ardanuç’ta Türk halk müziği korosu konser verdi Ardanuç’ta Türk halk müziği korosu konser verdi

Editör: Aleyna SARIGÜL MERT