Kurban Pazarı Sinek Avlıyor Kurban Pazarı Sinek Avlıyor

Hopa Belediyesi, Meclis Toplantı salonunda Haziran ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Saat 16.00’da başlayan meclis toplantısı açılış ve yoklama ile başladı.
Mayıs ayı meclis toplantısında, imar komisyonuna havale edilen imar planında düzenleme yapılmasına ilişkin vatandaş talebinin görüşüldüğü Haziran ayı meclis toplantısında “Sundura Mahallesi 244 Ada 14-15-16 parsellerin 1500 metre karelik haktan faydalanabilmek için 17 metrekarelik daha alana ihtiyaç duyulması” için talep edilen dilekçenin imar komisyon görüşü ile belediye meclisi 7 Eylül 2021 tarihinde 43-44 meclis kararlarında yer alan ifadelere uyulması gerekçesi nedeniyle vatandaşın talebi uygun görülmeme yönünde karar verilerek meclise sunuldu. Meclis üyelerinin oy çokluğu ile vatandaşın talebi reddedildi. 
Bir diğer gündem maddesi olan Sundura Mahallesi 219-221-621-638 Adalar için hazırlanan imar planı değişikliğinin imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.
Ortahopa Mahallesinde 643 Ada 4 parsel ve sundura Mahallesi 268 Ada 7-9-10 parselleriyle ilgili iki dilekçe şeklinde ayrıntılı görüşülerek imar komisyonuna havale edilmesine karar verildi.
Sundura mahallesi 737 Ada ile ilgili parsel nolu taşınmazlar için hazırlanan imar planı değişikliğinin görüşülmesi imar komisyonuna havale edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. 
 

Editör: AYŞE ÖZDER