SİYASET
Giriş Tarihi : 29-09-2022 11:02

“Fesatçıların Oyununu Bozmak”

“Fesatçıların Oyununu Bozmak”

Saadet Partisi İl Başkanı Gültekin Soydan, “Fesatçılar; iş başına, iktidara geldiklerinde, adil düzeni, barış, huzur ve kardeşliği, insan hakları ve hürriyetlerini, adaleti, refahı, izzet ve onuru engelleyerek yeryüzünde fesadı yayarlar. Kadına ait değerleri, kazanç ve gelir düzenini bozarlar. Toprağı tahrip edip ürün veremez hale getirirler. Nesillere hayat hakkı tanımamak, tohumları, bitkileri, ürünleri bozmak, gençleri mahvetmek için çalışırlar” dedi.
“ Onlara; Adil Düzen'e dönün, esaslarına uyun, zalimlerden olmayın, haramlardan ve kötülüklerden uzak durun, azaptan korunun denildiğinde gururları onları daha fazla bozgunculuk yapmaya sevk eder. Bunlar nasihatten hoşlanmazlar.” Diyen Soydan, “Bu fesatçıları ve kurup yürüttükleri fesat düzenlerini tanımadan ve bunlarla mücadele etmeden, bir fert ve toplumun saadet bulması mümkün olmaz. Bu fesatçılar; ırkçı emperyalizm ve işbirlikçileridir. Milli Görüş, bu fesatçıların oyununu bozma şuuruna sahip olmaktır. Ve Milli Görüş, bunların oyununu birçok kez bozmuştur ve bozmaya devam ediyor, gelecekte de bozacaktır. 2023 seçimlerinde Milli Görüş-Saadet Partisi Allah'ın inayetiyle, bu fesatçıların ipliğini pazara çıkaracaktır. Çünkü bu seçim; yok olmayı değil, yeni saadet dünyasını istiyorum seçimi olacaktır. Milli Görüşçüler bir kez daha; vatanın, milletin birliğini ve bütünlüğünü korumak, Yeniden Büyük Türkiye'yi, Yeni Bir Saadet Dünyası'nı kurmak için gerçekleri anlatacaklardır. Bu gerçekleri duyan milletimiz, Milli Görüş'e dönecek ve Saadet Partisi'ni iktidara taşıyacaktır.” diye konuştu.
Soydan, “Ey aziz milletimiz Hidayete tabi ol, uyan, işbirlikçi havuz medyasının narkozundan kurtul, horoz dövüşü ile üretilen algılara kanma, tarihini, kimliğini, inancını temsil eden Saadet Partisi'nde toplan ve arzuladığın adil düzene kavuş. Avrupa Birliği'nin kölesi olmaktan kurtul, Müslüman Ülkeler Birliği'ni kur, Yeni Bir Saadet Dünyası'nı hayata geçir. Sefalet ve köleliği değil saadet ve efendiliği arzula. İsrail'e vilayet olmak yerine, tarihteki şerefli yerini almaya çalış. Kaba kuvveti üstün tutanların faizci düzeni altında ezilmek yerine, hakkı üstün tutan Milli Görüş'ün teklif ettiği adil düzen ile refaha kavuş. Materyalist yozlaşmaya karşı diren, manevi kalkınma ile ayağa kalk. Vahşetten, açlıktan, işsizlikten, borca esaretten kurtul, barış ve kardeşliğe, herkese refaha yönel. Sömürülmeye son diyerek, adil paylaşımın imkânlarıyla güçlen. IMF ve sermaye sahiplerinin parasını kullanarak zelil ve hakir olacağına, milli ekonomiye dönerek emeğinle kazan, izzet ve onur sahibi ol. Parçalanıp, kutuplaşma değil, vatanın birlik ve bütünlüğünü tercih et. Adil olmayan zulüm dünyasına hayır diyerek, yeni bir dünya; barış ve saadet dünyası için Milli Görüş'e dön, Saadet Partili ol. Bunu da inanarak ve severek yap” ifadelerini kullandı.
Neden Saadet Partisi?
Saadet Partisine neden oy verilmesi gerektiğini ifade ederek, “20 yıllık AK Parti iktidarında gerçekleştirilen ekonomik yıkım, manevi ve ahlâki tahribat ve dış politika faciasını durdurmak için 85 milyon vatan evladı olarak, hiçbir ayrım yapmadan, Milli Görüş etrafında, Saadet Partisi içinde bir ve beraber olmak gerekir. Böylece üç şeye hayır, üç şeye de evet demenin yanında olmuş oluruz. Hayır diyeceğimiz üç şey; 1-Sömürülmeye, 2-Köleleştirmeye, 3-Yok edilmeye, İsrail'e vilayet yapılmayadır. Evet diyeceğimiz üç şey ise; 1-Yaşanabilir Bir Türkiye, 2-Yeniden Büyük Türkiye, 3-Yeni Bir Dünya'dır. Saadet Partisi'nde toplanmanın manası budur. Bunu herkesin görmesi ve idrak edip gereğini yapması gerekir. Bunu da akıl ve ilim sahibi insanlar görebilir ve fert toplumu hakkın kapısını tutan Saadet Partisi'ne yönlendirirler. Akıl ve ilim sahipleri bilir ki; 1-Önce Ahlâk ve Maneviyat diyen tek Parti Saadet Partisi'dir. Uzun konuşmaya lüzum yok. Önce Ahlak ve Maneviyat diyen başka bir kadro yoktur. Maneviyat olmadan, insanları manevi bakımdan geliştirmeden, doğru yola sevk edecek o vicdanı, o inancı kalplerine koymadan saadet olmaz. 2-Adil bir düzenin kurulması şart diyen tek parti Saadet Partisi'dir. Diğer yandan bugünkü zulümlerden kurtulmak için mutlaka adil bir düzenin kurulması gerekir. Bu faizci, sömürücü düzen değişmeli, adil bir düzen kurulmalıdır. Deriz ki, önce ahlâk ve maneviyat ve adil düzen bayrağı neredeyse, onun altında toplanılmalıdır. 3-Yeni bir dünya kurulacak diyen tek parti Saadet Partisi'dir. Milletimiz, yeni bir dünya kurmak mecburiyetindedir. Çünkü bugünkü kurulmuş olan dünya, bir ifsat dünyasıdır. Medyasıyla, işbirlikçi devlet adamlarıyla, işbirlikçi iş adamlarıyla dünya ifsat ediliyor. Bu dünyayı ifsat yerine; islah üzerine, saadet üzerine kurmak için Saadet Partisi tek karargâhtır. Çünkü Milli Görüşçülerden başkası, yeni bir dünya kuramaz. Bundan dolayı, önce ahlâk ve maneviyat nerdeyse orada olmalıyız. Adil bir düzen neredeyse orada olmalıyız. Kim biz saadet dünyası kuracağız diyorsa, orada olmalıyız. İşte bu; Saadet Partisi'dir. Bunun için hepimiz, bilerek ve inanarak, Saadet Partili olmalıyız. Büyük bir çoğunlukla Saadet'i iktidara getirmeliyiz. Geçmişte Erbakan Hoca'mızın uyarılarına kulak vermeyip AK Parti'ye oy verenler, şimdi dizlerini dövüyorlar, hatta dövecekleri diz de bulamıyorlar. Aldanmayacağız, aslımıza döneceğiz. Kendimize döneceğiz. İşbirlikçilere hayır, Saadet Partisi'ne evet diyeceğiz. Milli Görüş'ün hareket noktası şefkat ve sevgidir; amacı, öncelikle ülkemizin bütün evlatları olmak üzere tüm insanlığın saadetidir. Saadet Partisi; "Ben de varım!" diye ayağa kalkan Anadolu'nun azmini tüm dünyaya ilan eden, bunu gerçekleştirmek için kendi gücüne ve kaynaklarına güvenen Aziz milletimizin özgüveninin ifadesidir. Zafer, haklı bir zihniyetin, doğru bir metodun ışık tuttuğu, adil bir siyasetin benimsendiği, adil düzenin esas alındığı ve ehil bir kadronun yönettiği, aziz milletimizin özü olan Milli Görüş iktidarıyla mümkün olacaktır” şeklinde konuştu.

 

Gündem ArtvinGündem Artvin